Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cơ quan tháng 9/2021

Ngày đăng: 03:17:21 - 07/ 09 /2021

Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan
Sáng 06/9/2021, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cơ quan tháng 9/2021, tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan; cùng tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Công đoàn Ngành.
 

Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban Cơ quan

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn trong tháng 8, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.
Kết quả đạt được trong công tác tháng 8.
1. Công đoàn các cấp trong ngành tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt đối với các đơn vị đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020; quan tâm công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 cho CNVCLĐ của đơn vị, đảm bảo công tác phòng chống dịch bênh cao nhất.
Theo báo cáo của các công đoàn trực thuộc, nhiều đơn vị thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mô hình “3 tại chỗ” (Ăn, nghỉ tại chỗ, làm việc tại chỗ và phòng chống dịch tại chỗ), cụ thể: 86 đơn vị doanh nghiệp với số lao động là 8.642 người thuộc khối các đơn vị cảng vụ hàng không, hàng hải, đường thuỷ nội địa; các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý bay và đảm bảo hàng hải, đường thuỷ nội địa và Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam; có 18 đơn vị, công trường với 2.225 người thuộc khối các đơn vị xây dựng cơ bản đang thi công các dự án như xây dựng sân bay Tân Sơn Nhất, đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
2. Chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác truyền giáo dục trong CNVCLĐ, phối hợp với cơ quan chuyên môn phát động các phong trào thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ, vận động CNVCLĐ toàn ngành tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Bộ GTVT phát động, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo kế hoạch đề ra; tuyên truyền kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2021); kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2021); tuyên truyền hưởng ứng Tháng An toàn giao thông - Tháng 9/2021.
3. Triển khai công tác giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 theo hướng dẫn số 05-HD/ĐĐTLĐ ngày 14/2/2021 của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hoàn thiện Đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét duyệt.
4. Triển khai thực hiện Thông báo số 22/TB-UBKT  của UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 30/7/2021 về kết quả giám sát chuyên đề tại Công đoàn GTVT Việt Nam.
5. Chỉ đạo, đôn đốc các công đoàn trực thuộc thực hiện nghĩa vụ tài chính công đoàn năm 2021 theo đúng quy định; hoàn thành việc thẩm tra quyết toán tài chính công đoàn năm 2020 đối với các công đoàn trực thuộc.
Hướng dẫn kịp thời các công đoàn trực thuộc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 căn cứ theo các văn bản quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
6. Tổng hợp báo cáo tình hình nợ đọng trong xây dựng cơ bản đối với các doanh nghiệp ngành GTVT; trình Thường trực Ban Thường vụ xem xét kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ ngành liên quan tìm cách tháo gỡ.
7. Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã hỗ trợ: 131 tập thể, cá nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 thuộc Cục Y tế, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam, Nhà Xuất bản GTVT, Tập đoàn Cienco 4; Thanh tra GTVT Hải Phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19,… Tổng số tiền hỗ trợ 246,5 triệu đồng.
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9
1. Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn trong ngành phối hợp với chuyên môn đồng cấp vận động cán bộ, CNVCLĐ, các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
2. Chỉ đạo công tác hỗ trợ, thăm hỏi các tập thể, CNLĐ đang làm việc trên các công trình trọng điểm của ngành GTVT trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục xem xét, hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, các đơn vị làm việc theo mô hình “3 tại chỗ”,… nhất là đối với các đơn vị trên địa bàn các tỉnh phía Nam; ủng hộ gói hỗ trợ an sinh xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
3. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
4. Đôn đốc các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tháng An toàn giao thông (tháng 9/2021); tuyên truyền, vận động CNVCLĐ trong ngành hưởng ứng Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19; sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động.
5. Tiếp tục triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động đang làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam.
6. Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ... đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, quy định; kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ công đoàn các cấp đảm bảo hoạt động.
7. Đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng các quy định về công tác tài chính công đoàn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính năm 2021.
8. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục hỗ trợ CNLĐ trong ngành, cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hoạt động xã hội, từ thiện khác.

 
Ban TGNC