Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cơ quan tháng 7/2021

Ngày đăng: 02:59:40 - 07/ 09 /2021

Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan
Sáng 05/7/2021, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cơ quan tháng 7/2021, tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan; cùng tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Công đoàn Ngành, đại diện lãnh đạo Công ty Suntravel.
Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn trong tháng 6, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7.
Kết quả đạt được trong công tác tháng 6.
1. Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với chuyên môn tổ chức   Hội nghị Người lao động năm 2021, đến nay 78% các doanh nghiệp đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Người lao động theo đúng các quy định.
Ban hành Kế hoạch số 313/KH-CĐN ngày 17/6/2021 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25/02/20216 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Chất lượng bữa ăn ca của người lao động".
2. Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 01/6/2021, Công đoàn GTVT Việt Nam có công văn số 283/CĐN đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cấp công đoàn trong ngành vận động mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong ngành chung tay đóng góp tối thiểu 01 ngày lương ủng hộ vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Ngày 04/6/2021, Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam đã phối hợp tổ chức phát động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 trong CBCNV toàn Ngành. Ngày 15/6/2021, tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT đã trao 1 tỷ đồng ủng hộ (lần 1) Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Việt Nam. Đến nay số tiền các cá nhân, đơn vị trong ngành đã chuyển về Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam để ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Việt Nam là trên 4 tỷ đồng.
Ban hành công văn 306/CĐN ngày 15/6/2021 đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
3. Tổ chức buổi làm việc trực tuyến với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của Công đoàn GTVT Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ qua (2018-2020), giải đáp các đề xuất, kiến nghị, đề nghị Công đoàn GVVT Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tổ chức hoạt động hiệu quả hơn nữa trong nửa nhiệm kỳ còn lại, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành GTVT.
4. Báo cáo Tổng Liên đoàn công tác rà soát, sắp xếp tổ chức các cấp công đoàn trực thuộc và tổ chức bộ máy cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cấp công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và quy hoạch nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp tục thực hiện công tác bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam.
Ban hành quyết định sáp nhập Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long vào Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; sắp xếp chuyển 04 công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 5 về sinh hoạt tại Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho phù hợp với mô hình cơ quan chuyên môn và tình hình hoạt động thực tế của đơn vị.
5. Ban hành Hướng dẫn số 282/HD-CĐN ngày 01/6/2021 triển khai kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về "Đẩy mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2021-2023; Hướng dẫn số 284/HD-CĐN ngày 02/6/2021 tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Mội trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
6. Báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn GTVT Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kết quả tổ chức Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2021; tình hình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ về chương trình xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021.
7. Tiếp tục đôn đốc các công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc thực hiện nghĩa vụ tài chính công đoàn năm 2021.
8. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ xây dựng 01 nhà Mái ấm công đoàn, 1 tập thể, 37 CNLĐ trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền là 250 triệu đồng.

 

Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban Cơ quan

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức sơ kết kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tám, Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 10.
2. Tiếp tục đôn đốc các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị Người lao động năm 2021 theo đúng quy định. Tăng cường công tác chăm lo đời sống việc làm, công tác ATVSLĐ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
3. Hoàn thiện, ban hành Quyết định về Quy định khen thưởng của Công đoàn GTVT Việt Nam.
Tiếp tục vận động cán bộ, CNVCLĐ, các đơn vị trong ngành ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Việt Nam; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh và kịp thời hỗ trợ các đơn vị, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
4. Tổ chức các hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7: thăm viếng các nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu thanh niên xung phong…
5. Nghiên cứu triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; nghiên cứu, tham khảo các mô hình hoạt động công đoàn của các Công đoàn GTVT quốc tế.
6. Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, quy hoạch đội ngũ lãnh đạo các cấp công đoàn; kiện toàn BCH, UBKT công đoàn các cấp; sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động công đoàn các đơn vị; công tác phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn.
7. Đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng các quy định về công tác tài chính công đoàn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính năm 2021.
8. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục hỗ trợ CNLĐ trong ngành, cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hoạt động xã hội, từ thiện khác.

Ban TGNC

Tin Khác :