Nâng cao chất lượng hoạt động để thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn

Ngày đăng: 02:57:35 - 06/ 11 /2023

Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam hiện có 46 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có 12 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và 34 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, với tổng số đoàn viên công đoàn là trên 4.650 người.
Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tịch Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình mới.
Với quyết tâm cao, trong nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam đã phát triển được 11 công đoàn cơ sở, trong đó thành lập mới được 3 công đoàn cơ sở (Công ty Cổ phần Quản lý thi công xây dựng 101, Công ty cổ phần 456, Trung tâm Truyền thông & Thông tin đường bộ), tiếp nhận 8 công đoàn cơ sở về trực thuộc (Công ty cổ phần 495, 496, 483, 510, Phú Yên, Đăk Lăk, Gia Lai, 224) phát triển được 871 đoàn viên chủ yếu là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

 


Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận thêm công đoàn cơ sở và đoàn viên
 
Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tịch Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình mới.
Với quyết tâm cao, trong nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam đã phát triển được 11 công đoàn cơ sở, trong đó thành lập mới được 3 công đoàn cơ sở (Công ty Cổ phần Quản lý thi công xây dựng 101, Công ty cổ phần 456, Trung tâm Truyền thông & Thông tin đường bộ), tiếp nhận 8 công đoàn cơ sở về trực thuộc (Công ty cổ phần 495, 496, 483, 510, Phú Yên, Đăk Lăk, Gia Lai, 224) phát triển được 871 đoàn viên chủ yếu là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Theo ông Nguyễn Việt Hưng, để đạt được những kết quả trên, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nói đi đôi với làm; coi việc phát triển đoàn viên là nhiệm vụ sống còn của tổ chức công đoàn; nhận diện được thực trạng hiện nay là lực lượng lao động đã có sự chuyển dịch mạnh từ khu vực công sang khu vực tư nhân.
Từ đó, tập trung khảo sát, đánh giá, phân loại các doanh nghiệp hoạt động ngành nghề phù hợp với công đoàn ngành đường bộ; vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thành lập công đoàn và phối hợp, giúp đỡ công đoàn cơ sở mới thành lập hoặc chuyển về hoạt động hiệu quả, tạo được niềm tin của đoàn viên công đoàn bằng các giải pháp cụ thể như tập trung hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, chất lượng hoạt động công đoàn và xác định “Công tác phát triển đoàn viên không đơn giản chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động mà phải từ việc nâng cao chất lượng hoạt động, để đoàn viên thấy yêu mến, gắn bó với tổ chức”.
Thông qua các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động như tổ chức thăm hỏi kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày; hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn, trao tặng máy tính, sổ tiết kiệm cho con em người lao động trong ngành đặc biệt khó khăn để có điều kiện đến trường; quan tâm hỗ trợ các đồ dùng thiết yếu trang bị cho các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, các công trình xây dựng cầu đường bộ khu vực đi lại khó khăn.
Chủ động xuống cơ sở tổ chức đối thoại với hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp về quy chế dân chủ cơ sở, chế độ chính sách của người lao động; tổng hợp các kiến nghị, vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, báo cáo và đối thoại với Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền đã mang lại tin tưởng của doanh nghiệp; quan tâm, động viên, ghi nhận các chủ doanh nghiệp thông qua hội nghị tôn vinh điển hình tiêu biểu trong chăm lo việc làm đời sống cho người lao động (2 năm/lần); tổ chức lễ tri ân để người lao động, cảm ơn lãnh đạo đơn vị. Từ đó tạo sự gắn kết và hiểu hơn giữa chủ doanh nghiệp với người lao động và tổ chức công đoàn.
Tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề đặc thù của ngành đường bộ, mời các doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn trực thuộc cùng tham gia với mục đích nâng cao chất lượng quản lý bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến quốc lộ.
Duy trì tổ chức hội thao truyền thống, hội thi tiếng hát CNVCLĐ ngành đường bộ... tạo điều kiện để người lao động có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tạo sự gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công tác; qua đó nâng cao được vị thế của Công đoàn Cục.
 
Tin, ảnh: Cục đường bộ Việt Nam