ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM, LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ngày đăng: 05:51:45 - 06/ 05 /2023

Được sự chấp thuận của Đảng ủy Học viện Học viện Hàng không Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam; ngày 27/4/2023, tại Hội trường A201, Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Hàng không Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra với chủ đề “Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.
 
Các đồng chí đại biểu về dự Đại hội Công đoàn Học viện hàng không Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Bí thư trường trực Đảng ủy, Ủy viên BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng không, đồng chí Lê Minh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cục, Phó Giám đốc Cảng vụ miền Bắc và đồng chí Phạm Công Mão - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cục, PGS.TS. Trần Hoài An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ủy viên BTV Công đoàn GTVT Việt Nam; TS. Nguyễn Thị Hải Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS.  Nguyễn Thanh Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện cùng 55 đại biểu là công đoàn viên, đại diện cho hơn 200 Công đoàn viên tại Học viện.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thy - Chủ tịch Công đoàn Học viện Hàng không Việt Nam Báo cáo Đại hội
 
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thy - Chủ tịch Công đoàn Học viện khẳng định: “Nhiệm kỳ 2017-2023 vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Học viện Hàng không Việt Nam, Công đoàn cơ sở Học viện Học viện Hàng không Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ IX và các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành khóa IX.
Qua 6 năm từ 2017-2023, nửa đầu của nhiệm kỳ, Công đoàn cơ sở Học viện Hàng không Việt Nam hoạt động sôi nổi trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới ổn định; tuy nhiên ở những năm cuối do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến một số hoạt động. Trong những thời điểm khó khăn như vậy, BCH Công đoàn cơ sở Học viện Hàng không Việt Nam đã tìm ra những hướng đi thích ứng, những hoạt động phù hợp với bối cảnh mới để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và Nghị quyết của Đại hội.
Đại hội này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn 5 năm tới (2023-2028) để tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn ngày cảng vững mạnh, góp phần tích cực trong các hoạt động phát triển của Học viện Hàng không Việt Nam; bầu ban chấp hành công đoàn Học viện Hàng không Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028; và bầu đại biểu đại diện cho Công đoàn cơ sở Học viện Hàng không Việt Nam tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.
Theo báo cáo của BCH Công đoàn Học viện Hàng không Việt Nam khóa IX, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ sở Học viện Hàng không Việt Nam đã triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 đề ra.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Bí thư trường trực Đảng ủy
 Ủy viên BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng không

 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hải cũng đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả, hoạt động của các đoàn viên Công đoàn Học viện trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh ngành Hàng không Việt Nam đang triển khai nhiều dự án lớn rất quan trọng cũng như thực hiện 3 đột phá chiến lược, đồng chí Nguyễn Văn Hải yêu cầu tổ chức Công đoàn Học viện Hàng không Việt Nam tập trung các nhiệm vụ:
- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 và nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 12/7/2016 của Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải.
- Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Vận động viên chức, người lao động học tập, nâng cao trình độ; tham gia tích cực hiệu quả vào công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ.
- Tuyên tuyền, vận động cán bộ viên chức, người lao động, công đoàn viên nâng cao trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới trong công tác công đoàn.
- Chủ động, sáng tạo hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức công đoàn.
- Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.
- Tổ chức các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,... gắn với các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn. Tổ chức giao lưu thể thao, tham quan, nghỉ mát giữa các đơn vị trong và ngoài học viện.
- Thực hiện việc thu, chi ngân sách công đoàn theo đúng quy định của nhà nước và tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Tiếp theo, Đại hội đã tiến hành bầu BCH khóa X, nhiệm kỳ mới 2023-2028, với kết quả trúng cử gồm 9 đồng chí. Kết quả bầu đoàn đại biểu đại diện cho Công đoàn cơ sở Học viện Hàng không Việt Nam tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam Cục Hàng không Việt Nam, lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 16 đồng chí.
Sau hơn 5 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Hàng không Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện quan trọng có tác động khích lệ công đoàn viên, người lao động Học viện Hàng không Việt Nam vượt mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực thi đua vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Học viện Hàng không Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

 
 
PGS.TS. Trần Hoài An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam
 Ủy viên BTV Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

 
Thay mặt cho Ban lãnh đạo Học viện Hàng không Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí PGS.TS Trần Hoài An – Bí thư Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ủy viên BTV Công đoàn GTVT Việt Nam cảm ơn Công đoàn GTVT Việt Nam, Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam đã quan tâm và chỉ đạo Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn Học viện, đồng thời cũng đã ghi nhận những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ qua , cụ thể  với những hoạt động tích cực trong phòng chống Covid-19, chăm lo đời sống công đoàn viên, sử dụng quỹ phúc lợi hiệu quả,... đồng thời đồng chí đã chỉ đạo Công đoàn Học viện Học viện Hàng không Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả, bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn với nhiều hình thức, nội dung thiết thực; tổ chức tốt các phong trào thi đua, sát cánh cùng chuyên môn, động viên, tạo khí thế cho CBVCNLĐ; Công đoàn tiếp tục phối hợp với chuyên môn làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến để công đoàn viên, người lao động trong toàn đơn vị nắm vững Nghị quyết của Đảng bộ, sự điều hành và các giải pháp của Ban Lãnh đạo, tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên công đoàn viên, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kế hoạch năm được giao, đảm bảo các hoạt động.
 

Các đồng chí Lãnh đạo chúc mừng BCH công đoàn mới nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
Trong buổi chiều cùng ngày, BCH Công đoàn Học viện Hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ra Ban Thường vụ gồm có 03 đồng chí. Theo đó, BCH cũng đã bầu 03 đồng chí trong Ban Thường vụ giữ các chức danh cụ thể như sau: đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Lệ được bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Học viện; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện; đồng chí Nguyễn Tùng Bảo Thanh được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.
Công đoàn CHK