Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông” lần thứ nhất, năm 2023

Ngày đăng: 08:20:21 - 06/ 09 /2023

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐU ngày 10/11/2022 của Đảng uỷ Cục Đường bộ Việt Nam về tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam và Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất tổ chức Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông”  Cục Đường bộ Việt Nam lần thứ Nhất, năm 2023 với nhiều mục đích và ý nghĩa.
 
 
Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông”  Cục Đường bộ Việt Nam lần thứ Nhất, năm 2023

Cụ thể hóa chủ trương của Bộ GTVT về “Đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì đường bộ” và Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 10/11/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đường bộ Việt Nam về tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong vai trò quản lý Nhà nước  của các Khu QLĐB, Văn phòng QLĐB khu vực; công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, với mục tiêu “Các tuyến đường bộ luôn êm thuận, thông suốt, an toàn”;
 

Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ an toàn giao thông” do chuyên môn, công đoàn Cục Đường bộ VN phối hợp tổ chức nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của các đơn vị (Ảnh: Hội thi tại Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ 470).

Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông” được tổ chức theo 2 vòng:  Hội thi cấp Cụm khu vực và Hội thi cấp Cục ĐBVN (Vòng chung kết).
Hội thi cấp Cụm khu vực
– Đối tượng dự thi: Các Nhà thầu bảo trì đường bộ trên tất các các tuyến Quốc lộ tổ chức lựa chọn từ 01 đến 02 Hạt QLĐB để đăng ký dự thi (kể các các tuyến quốc lộ ủy thác cho Sở GTVT địa phương quản lý) cấp Cụm khu vực;
– Giao cho các Khu QLĐB I, II, III, IV chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với công đoàn đồng cấp tổ chức Hội thi cấp Cụm khu vực theo địa bàn quản lý; sau hội thi mỗi Cụm khu vực lựa chọn 04 Hạt QLĐB đạt giải cao để đăng ký dự chung kết cấp Cục Đường bộ Việt Nam.
– Tại 4 Cụm giao các Khu QLĐB tổ chức, có sự tham gia của các Sở GTVT trên địa bàn
– Thời gian tổ chức Hội thi cấp Cụm khu vực: dự kiến hoàn thành trước ngày 15/9/2023.
Đến nay có 4 Khu QLĐB khu vực đã tổ chức chấm thi vòng loại với tổng số có 59 Hạt Quản lý đường bộ tham dự.
Hội thi cấp Cục (vòng chung kết):
– Gồm 16 Hạt QLĐB đạt giải cao tại Hội thi cấp Cụm khu vực;
– Ban Tổ chức Hội thi Cục ĐBVN dự kiến chấm thi vòng chung kết toàn quốc và tổng kết trao giải trong tháng 10/2023. Đồng thời tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ nhằm nhân rộng phong trào thi đua xây dựng “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông” trên phạm vi cả nước.

 


Công ty cổ phần 496, Hạt quản lý đường bộ Tân Ấp nhiệt liệt chào mừng

Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ an toàn giao thông”

Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông” được tổ chức nhằm để các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, công đoàn các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đầu tư máy móc thiết bị, cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, cơ chế  hoạt động;
 


Công ty cổ phần 496, Hạt quản lý đường bộ Kỳ Sơn nhiệt liệt chào mừng

Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ an toàn giao thông”Công ty cổ phần 496 nhiệt liệt chào mừng

Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ an toàn giao thông”

Ngoài ra, đây cũng là dịp tốt để nâng cao vai trò quản lý, ý thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của CBCNV trong các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ; tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các Nhà thầu quản lý bảo trì đường bộ trong toàn ngành Đường bộ;
Hướng đến việc xây dựng một bộ tiêu chí mẫu, tối ưu về bảo trì đường bộ;
Là động lực để thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của Cục ĐBVN, Sở GTVT địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước về đường bộ và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các nhà thầu; góp phần sớm đạt được mục tiêu chung của toàn ngành đường bộ là “Đảm bảo giao thông luôn thông suốt, an toàn”.

 
TGNC (Nguồn CĐ Cục ĐBVN)