HƠN 4 TỶ ĐỒNG ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Ngày đăng: 10:05:14 - 14/ 07 /2021

Sau Lễ Phát động đến ngày 01/7/2021, số tiền ủng hộ đã chuyển về Qũy Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam để ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 là hơn 4 tỷ đồng
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với quyết tâm "Chống dịch như chống giặc". Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/5/2021 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19". Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 01/6/2021, Công đoàn GTVT Việt Nam có Công văn số 283/CĐN đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cấp công đoàn trong ngành với tinh thần “Tương thân tương ái” tích cực hưởng ứng vận động mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong ngành chung tay đóng góp tối thiểu 01 ngày lương ủng hộ vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19.
Ngày 04/6/2021, Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN đã phối hợp tổ chức phát động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 trong CBCNV toàn Ngành, tham dự lễ phát động có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt, các Thứ trưởng Bộ GTVT, lãnh đạo Công đoàn Ngành và lãnh đạo chuyên môn, công đoàn các cục, vụ, cơ quan Bộ GTVT.
Theo thống kê sơ bộ, sau Lễ Phát động đến ngày 01/7/2021, số tiền ủng hộ đã chuyển về Qũy Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam để ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 là hơn 4 tỷ đồng, trong đó:
1. Khối Cơ quan Bộ GTVT tại Lễ Phát động (đợt 1): 52.325.000 đồng.
2. Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam: 8.020.000 đồng.
3. Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT: 27.145.000 đồng.
4. Ban QLDA Thăng Long: 17.200.000 đồng
5. Thanh tra Giao thông tỉnh Gia Lai: 7.224.000 đồng.
6. Khối Cơ quan Bộ GTVT (đợt 2): 59.260.000 đồng.
7. Trung tâm nghiên cứu Viện chiến lược PT GTVT: 2.183.000 đồng.
8. Trường Cán bộ Quản lý GTVT: 13.218.000 đồng.
9. Tạp chí GTVT: 2.700.000 đồng.
10. Ban QL các DA đường thủy: 12.400.000 đồng.
11. Sở GTVT Điện Biên: 20.000.000 đồng.
12. Cục Hàng hải Việt Nam (đợt 1): 588.000.000 đồng.
13. Trung tâm TV ĐTPT GTVT, Viện Chiến lược PTGTVT: 2.000.000 đồng.
14. Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Đợt 1): 250.000.000 đồng.
15. Cục Đăng kiểm Việt Nam: 300.000.000 đồng.

16. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (đợt 1): 140.271.000 đồng.
17. Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc: 200.000.000 đồng.
18. Báo Giao thông: 100.000.000 đồng.
19. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Tiền Giang: 2.882.000 đồng.
20. Sở GTVT Lai Châu: 10.570.000 đồng.
21. Ban QLDA 7: 58.800.000 đồng.
22. Nhà Xuất bản GTVT: 4.900.000 đồng.
23. Sở GTVT Bắc Ninh (đợt 1): 18.752.000 đồng.
24. Sở GTVT Tây Ninh: 17.000.000 đồng.
25. Ban QLDA Đường sắt: 37.850.000 đồng.
26. Cục đường thủy nội địa Việt Nam (đợt 2): 211.094.000 đồng.
27. Trường Đại học Công nghệ GTVT: 76.100.000 đồng.
28. Công ty CP Traphaco: 50.000.000 đồng.
29. Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT: 100.000.000 đồng.
30. Khối Cơ quan Bộ GTVT (đợt 3): 54.100.000 đồng.
31. Ông Nguyễn Phi Long (TPHCM): 300.000 đồng.
32. Cục Hàng không Việt Nam: 112.451.000 đồng.
33. Cục Hàng hải Việt Nam (đợt 2): 452.381.000 đồng.
34. Trường CĐ TGVT Trung ương IV: 10.719.000 đồng.
35. Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đợt 2): 249.494.000 đồng.
36. Sở GTVT Lạng Sơn: 10.000.000 đồng. 
37. Ban QLDA 6: 43.992.000 đồng.
38. Sở GTVT Cao Bằng: 20.000.000 đồng.
39. Sở GTVT Bắc Ninh (đợt 2): 31.800.000 đồng.
40. Bệnh viện GTVT: 22.800.000 đồng.
41. Cục Hàng không Việt Nam (đợt 2): 106.950.000 đồng.
42. Công ty TNHH KY THUONG DONG DO: 20.000.000 đồng.
43. Sở GTVT Thanh Hóa: 10.000.000 đồng.
44. Ban QLDA Giao thông: 6.319.000 đồng.
45. Tổng công ty BĐAT Hàng hải miền Bắc (đợt 2): 477.051.000 đồng. 
Trân trọng ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân, tập thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chung tay ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục cập nhật kịp thời thông tin ủng hộ từ các cá nhân, tập thể các cơ quan, đơn vị và triển khai đúng mục đích, công khai, minh bạch nguồn ủng hộ này.
Mọi ủng hộ xin gửi về theo địa chỉ:
- Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Số tài khoản: 113000113825, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội; hoặc chuyển trực tiếp về Ban Tài chính kế toán Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam, địa chỉ số 1B, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục nhận ủng hộ Quỹ Vắc xin từ nay đến hết năm 2021.

 

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng các Thứ trưởng

hưởng ứng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19


Chủ tịch Công đoàn Ngành Đỗ Nga Việt hưởng ứng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Ban TGNC

Tin Khác :