Tổng kết phong trào thi đua khối thi đua 06 Công đoàn ngành Trung ương

Ngày đăng: 08:26:00 - 03/ 02 /2017

Ngày 26/12 tại Hà Nội, Khối thi đua 06 Công đoàn ngành Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016. Năm 2016 Công đoàn GTVT Việt Nam làm Khối trưởng Khối thi đua 06 Công đoàn Ngành trung ương.


Đến dự và điều hành hội nghị có đồng Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch CĐGTVT Việt Nam, Khối trưởng thi đua năm 2016, các đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch, Trưởng, Phó các ban và chuyên viên các Công đoàn Ngành Trung ương: Công đoàn GTVT Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Công đoàn Công thương Việt Nam; Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam; Công đoàn Nông Nghiệp Việt Nam.Các đại biểu dự hội nghị tổng kết thi đua 6 Công đoàn Ngành TW năm 2016
 
Theo báo cáo trong năm 2016 các nội dung hoạt động của Khối đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết Ban cán sự của các Bộ ngành, được cụ thể hóa đối với từng ngành nghề, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng Ngành, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần người lao động cụ thể như sau:
 Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam
Công đoàn GTVT Việt Nam hiện đang quản lý 68 Công đoàn trực thuộc với tổng số CNVCLĐ là 77.903 người, trong đó có 18.192 nữ (chiếm 23%).
Năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam đã phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất trong CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 với chủ đề thi đua “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2016.
Trong năm 2016 Công đoàn GTVT Việt Nam đã phối hợp với các Công đoàn trong Bộ GTVT tổ chức Hội nghị biểu dương tôn vinh 180 CNLĐ tiêu biểu xuất sắc toàn ngành với 40 bằng khen Tổng Liên đoàn, 56 bằng khen Bộ GTVT, 84 bằng khen Công đoàn ngành.  Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966 - 18/11/2016) đã có 18 tập thể và 173 cá nhân nhận Bằng khen Công đoàn ngành; 13 tập thể, cá nhân được khen Bộ GTVT; đã khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân tại Hội thi Lái xe ô tô giỏi và an toàn ngành GTVT năm 2016.
Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức đăng ký giao ước thi đua, đăng ký gắn biển các công trình, sản phẩm; đã có 156 công trình sản phẩm được công nhận, 287 đơn vị có sáng kiến, trong đó có 204 sáng kiến được công nhận làm lợi hơn 25 tỷ đồng, đã có 7 cá nhân được Tổng Liên đoàn khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo.
Năm 2016, Công đoàn GTVT Việt Nam được bầu làm Khối trưởng Khối thi đua 6 Công đoàn ngành Trung ương, thực hiện tốt các nhiệm vụ thi đua của Khối 6 CĐN Trung ương như: Tham gia xây dựng quy chế hoạt động, tiêu chí thi đua, chương trình công tác năm; ký kết giao ước thi đua năm 2016.

 


Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam được bầu làm khối trưởng thi đua năm 2017
 
 
Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam gồm 07 Công đoàn cấp trên cơ sở và 275 công đoàn cơ sở (công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở), số lượng Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn cơ sở là gần 1.500 đơn vị. Số lượng đoàn viên công đoàn là hơn 77 ngàn người.
Năm 2016, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trong toàn Ngành kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam, 71 năm truyền thống ngành Bưu điện và 69 năm thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Các cấp công đoàn đã phối hợp tốt với chuyên môn thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BTTTT, ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phong trào thi đua trong CB CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn đã được triển khai rộng khắp ở tất cả các đơn vị, trên tất cả các lĩnh vực với tinh thần thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo, phát huy nội lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016.
 Công đoàn Công thương Việt Nam
CĐCTVN  trực tiếp quản lý và chỉ đạo 16 công đoàn cấp trên cơ sở, (với 418 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở) và 146 công đoàn cơ sở trực thuộc là các Công ty, Cục, Viện, Trường trực thuộc Bộ. Số lượng CBCNVCLĐ là 175.239 người, trong đó có 53.632 nữ, chiếm tỷ lệ 30,61%.
Công đoàn Công Thương Việt Nam đã gắn biển cho 04 công trình chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, với tổng giá trị các công trình là hơn 10 tỷ đồng. Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, CĐCTVN đã tuyên dương 86 lao động giỏi được Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen và 86 lao động sáng tạo được Bộ Công Thương tặng Bằng khen. Năm 2015, CĐCTVN đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 19 cờ thi đua xuất sắc, 36 tập thể và 59 Bằng khen cá nhân. Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng 120 cờ thi đua xuất sắc và 189 tập thể và cá nhân Bằng khen. Tổng kết công tác công đoàn khối Trường đào tạo năm học 2015 - 2016, được TLĐ tặng 04 Cờ thi đua xuất sắc và 41 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. CĐCTVN tặng 23 Cờ thi đua và 158 Bằng khen tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016. Tổng kêt công tác tài chính, công tác xã hội năm 2016, 32 tập thể và cá nhân được Bộ Công Thương tặng Bằng khen về thành tích hoạt động xã hội, CĐCTVN tặng 239 Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động tài chính và xã hội.
 Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Công đoàn Xây dựng Việt Nam bao gồm 47 Công đoàn trực thuộc và 547 Công đoàn cơ sở với 154.000 CNVCLĐ, trong đó có 130.000 là đoàn viên Công đoàn. Năm 2016, CĐXDVN đã có 07 cá nhân có hồ sơ đăng ký đề nghị  Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo và 02 sản phẩm tham dự và lọt vào tốp 75 Chương trình “Tự hào trí tuệ Việt Nam” do TLĐLĐVN tổ chức, CĐXDVN đã tặng 02 Bằng khen cho Công đoàn Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thuộc TCT Vicem và Khoa Điện-Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng.
 Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam
Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam hiện quản lý, chỉ đạo trực tiếp 20 Công đoàn cấp trên cơ sở (503 đơn vị trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở), 79 CĐCS trực thuộc. Tổng số LĐ toàn ngành là 78.931 người, trong đó 31.423 nữ; tổng số đoàn viên công đoàn là 73.756, trong đó nữ 18.635 người.
Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo luôn được các cấp công đoàn quan tâm áp dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, tạo động lực phát triển ngành. Điển  hình một số đơn vị triển khai tốt phong trào thi đua là Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III, Công đoàn cơ quan Bộ ... Năm 2015, đã có 37 cá nhân có nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao được Tổng Liên đoàn tặng bằng LĐST. Phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội được triển khai rộng rãi trong khối trường, tiêu biểu như: Học viện nông nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp; Đại học nông lâm Bắc Giang, Trường CĐ Thủy Lợi Bắc Bộ... đã có hàng trăm đề tài cơ sở, hàng chục đề tài nghiên cứu cấp Bộ và quốc gia được nhiệm thu và đánh giá cao.Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị Tổng kết
 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hiện đang quản lý 09 công đoàn cấp trên cơ sở và 90 công đoàn cơ sở trực thuộc trực tiếp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với 138.598 đoàn viên.Thông qua các phong trào thi đua, trong năm 2016 toàn hệ thống Công đoàn NHVN đã có 2.650 sáng kiến, (ước giá trị làm lợi 9,3 tỷ đồng); có 131 Công trình sản phẩm chào mừng sự kiện chính trị của đất nước, của Ngành được công nhận, tiêu biểu công trình di tích lịch sử của Ngành tại Tuyên Quang; phong trào đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp cũng được các đơn vị quan tâm, có trên 1.520 món tiền thừa được trả cho khách hàng với tổng số tiền trên 4,7 tỷ đồng. 
Trong năm 2016, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác thi đua khen thưởng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã xây dựng đề án “Xây dựng phần mềm Quản lý Thi đua - Khen thưởng” của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, phối hợp với Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai các vấn đề trong phần mềm quản lý thi đua khen thưởng.
Tạ hội nghị 6 Công đoàn Trung ương đã thống nhất bầu Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam làm khối trưởng và Công đoàn Công đoàn Xây dựng Việt Nam làm khối phó năm 2016. Trước đó đoàn Công tác đã xuống làm việc tại Công đoàn Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) thuộc Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam(VEC) thuộc  Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Công đoàn công ty cổ phần xây dựng cơ khí Đông Anh thuộc Công đoàn xây dựng Việt Nam.
BTG - CĐGTVT