Ban QLDA 1 phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công, hưởng ứng tháng ATVSLĐ và vệ sinh môi trường lần thứ nhất năm 2017

Ngày đăng: 04:55:38 - 15/ 07 /2019

Phong trào thi đua “ 4 nhất”: “An toàn nhất; Chất lượng cao nhất; Tiến độ nhanh nhất và Sáng tạo nhất”
Sáng ngày 19/5/2017, tại công trường xây dựng công trình cầu Hưng Hà, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công, hưởng ứng tháng ATVSLĐ và vệ sinh môi trường lần thứ nhất năm 2017. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, đồng chí Hoàng Đình Phúc, Bí thư Đảng Ủy, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 1, các đồng chí đại diện lãnh đạo xã Hoàng Hanh và hơn 200 công nhân lao động công trình cầu Hưng Hà.
 


Đ/c  Nguyễn Xuân Lâm, Phó tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 1 phát biểu tại buổi Lễ
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí  Nguyễn Xuân Lâm, Phó tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 1 cho biết, hiệu quả của Dự án sau khi hoàn thành là vô cùng to lớn. Ngoài tính khả thi về mặt kinh tế của dự án đã được Tư vấn nghiên cứu và chứng minh, Dự án sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế khu vực, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, tiết kiệm chi phí phân phối, giảm thiểu tai nạn giao thông và thời gian đi lại trong khu vực. Dự kiến tiến độ Dự án sẽ hoàn thành vào 28/2/2018 (rút ngắn 12 tháng so với thời gian thực hiện Hợp đồng đã ký). thay mặt Lãnh đạo Ban QLDA, đồng chí Lâm xin phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, Đoàn viên, thanh niên công nhân Ban QLDA1, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công đang thực hiện Dự án cầu Hưng Hà, thi đua phấn đấu đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
 


Đ/c Vũ Thị Thanh Vân, Bí thư đoàn thanh niên phát động phong tròa thi đua " 4 nhất"
 
Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Ban quản lý dự án , đồng chí Vũ Thị Thanh Vân kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên, công nhân đang thi công tại công trường dự án cầu Hưng Hà hưởng ứng và thực hiện hiệu quả thi đua “4 nhất “: An toàn nhất; Chất lượng cao nhất; Tiến độ nhanh nhất và Sáng tạo nhất.  
 


Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Phát biểu chị đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Công đoàn Ban Quản lý dự án 1 trong công tác tổ chức các phong trào thi đua. Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam đồng chí Phó chủ tịch chỉ đạo BCH Công đoàn Ban QLDA 1 cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:
Một là, Tranh thủ sự lãnh đạo của Ban, Lạnh đạo Bộ GTVT chủ động phối hợp với chính quyền tiếp tục tổ chức cá phong trào thi đua của toàn ngành với mục tiêu tổng quá là: Phát huy tryền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp”
Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thi đua khen thưởng, coi thi đua khen thưởng là một trog những biện pháp tích cực, là động lực để động viên khích lệ mọi người làm việc hiệu quả, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.
Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Duy trì tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu hàng năm.
Bốn là, trong công tác thi đua phải xây dựng tiêu chuẩn bình xét khen thưởng cho phù hợp với từng đối tượng để đảm bảo nguyên tác khen thưởng chính xác, công khai, công bằng. Phát hiện kịp thời nhân tố mới, phổ biến, nhân rộng.
Năm là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Luật ATVSLĐ, quyền và trách nhiệm của người sử dung lao động và người lao động trong công tác ATVSLĐ. Nâng cao chất lượng công tác ATVSLĐ và thực hện tốt hơn nữa các qui định của pháp luật về ATVSLĐ.
 
Một số hình ảnh tại buổi Lễ:
 
 
Đại diện Chính quyền, tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn thanh niên và Nhà thầu
ký cam kết thi đua


Hình ảnh cây cầu Hưng Hà đang thi công

 
Tin, ảnh: Thanh Thọ - Ban Tuyên giáo