Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc Chung tay ủng hộ đồng bào xã Vô Ngại - Quảng Ninh

Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III phối hợp tổ chức hoạt động từ thiện "Chung tay ủng hộ đồng bào xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh".
 
Thực hiện văn bản liên tịch số 13203/BGTVT-CĐGTVT ngày 23/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải và Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam về việc quyên góp, ủng hộ quần, áo ấm cho đồng bào các tỉnh bị bão lũ, miền núi, vùng sâu, vùng xa; Thông báo liên tịch số 2792/TBLT-TCTBĐATHHMB ngày 29/11/2017 của Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc quyên góp, ủng hộ quần, áo ấm cho đồng bào các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa.


Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc và Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III phối hợp tổ chức hoạt động
 "Chung tay ủng hộ đồng bào xã Vô Ngại
"
 
Ngày 23/12/2017, Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc và Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III phối hợp tổ chức hoạt động "Chung tay ủng hộ đồng bào xã Vô Ngại", là một xã nghèo thuộc huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Trọng Vinh - Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Nguyễn Thanh Hải - ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Trưởng phòng TCCB-LĐ Tổng công ty; Lưu Quang Thắng - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III; Nguyễn Cảnh Dân - Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III.ủng hộ 40 suất quà cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất quà trị giá 500.000đồng/suất
 
Đoàn đã quyên góp, ủng hộ 40 suất quà cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất quà trị giá 500.000đồng/suất, cùng hơn 150 bộ quần, áo và chăn ấm các loại; ủng hộ quỹ khuyến học xã Vô Ngại với số tiền là 10 triệu đồng.
 


Đoàn đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô,
huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh


 
Cùng ngày đoàn đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
 
Văn Hiệp - ĐMATHHMB