Chi tiết văn bản

Trích Yếu: V/v vận động đoàn viên, NLĐ tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Số hiệu văn bản: Số:92 Ngày ban hành: 01/03/2021
Ký hiệu VB CĐN Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: PCT Lê Ngọc Minh
Tệp Nội dung
92 cv.pdf
Văn Bản Khác