Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Chương trình thi đua năm 2016 Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Số hiệu văn bản: Số:17470 Ngày ban hành: 31/12/2015
Ký hiệu VB BGTVT-CĐGTVTVN Loại văn bản: chương trình
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: BT Bộ GTVT Đinh La Thăng, CT CĐGTVTVN Đỗ Nga Việt
Tệp Nội dung
Văn Bản Khác