Chi tiết văn bản

Trích Yếu: V/v triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số hiệu văn bản: Số:37 Ngày ban hành: 27/01/2021
Ký hiệu VB CĐN Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: PCT Phạm Hoài Phương
Tệp Nội dung
37 cv.pdf
Văn Bản Khác