Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Mẫu dự toán thu - chi tài chính công đoàn (dành cho công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS)
Số hiệu văn bản: Số:0 Ngày ban hành: 30/11/-0001
Ký hiệu VB Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký:
Tệp Nội dung
Mau du toan CD cap co so 2021.xls
Mẫu du toan CD cap tren co so nam 2021.xls
Văn Bản Khác