Chi tiết văn bản

Trích Yếu: V/v thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thú tướng Chính phủ
Số hiệu văn bản: Số:161 Ngày ban hành: 31/03/2020
Ký hiệu VB CĐN Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: PCT Lê Ngọc Minh
Tệp Nội dung
161 cv đi.pdf
Văn Bản Khác