Chi tiết văn bản

Trích Yếu: V/v triển khai bảo hiển Covid-19 cho đoàn viên công đoàn và người lao động
Số hiệu văn bản: Số:151 Ngày ban hành: 26/03/2020
Ký hiệu VB CĐN Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: PCT Quách Xuân Vinh
Tệp Nội dung
151 cv đi.pdf
Văn Bản Khác