Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Sao y bản chính Hướng dẫn số 350/HD-TLĐ ngày 19/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động VN sửa đổi, bổ sung điều 4, 8, 10 của Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn
Số hiệu văn bản: Số:145 Ngày ban hành: 27/03/2019
Ký hiệu VB SY-CĐN Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: PTB Tài chính Bùi Thị Tố Hoa
Tệp Nội dung
145 cv đi.pdf
Văn Bản Khác