Chi tiết văn bản

Trích Yếu: V/v đôn đốc tổ chức Hội nghị người lao động
Số hiệu văn bản: Số:133 Ngày ban hành: 15/03/2019
Ký hiệu VB CĐN Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: CT Đỗ Nga Việt
Tệp Nội dung
133 cv đi.pdf
Văn Bản Khác