Chi tiết văn bản

Trích Yếu: BC kết quả hoạt động của Qũy Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2018
Số hiệu văn bản: Số:44 Ngày ban hành: 13/03/2019
Ký hiệu VB BC-QXHTT Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: GĐ Nguyễn Văn Lưu
Tệp Nội dung
44 cv đi quỹ.pdf
Văn Bản Khác