Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Báo cáo dự toán thu - chi tài chính Công đoàn cơ sở (Mẫu B14)
Số hiệu văn bản: Số:0 Ngày ban hành: 30/11/-0001
Ký hiệu VB Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký:
Tệp Nội dung
Mẫu B14 - Dự toán công đoàn cơ sở 2019 (1).xls
Văn Bản Khác