Chi tiết văn bản

Trích Yếu: V/v tái cử BCH Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023
Số hiệu văn bản: Số:168 Ngày ban hành: 19/03/2018
Ký hiệu VB CĐN Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: CT Đỗ Nga Việt
Tệp Nội dung
168 cv đi.pdf
Văn Bản Khác