Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 4/8, Công đoàn Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2017.
Tại Hội nghị đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đã đánh giá cao và biểu dương các thành tích mà Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã đạt được trong trong 7 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Đỗ Nga Việt cho rằng, trong 5 tháng cuối năm 2017 Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong 7 tháng đầu năm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy truyền thống  của CBCNVC-LĐ ngành đường bộ. Khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của toàn Ngành.
 


Đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đã đánh giá cao và biểu dương các thành tích mà Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã đạt được trong trong 7 tháng đầu năm 2017
 
Đồng chí Đỗ Nga Việt cũng nhấn mạnh “nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam là lực chọn cán bộ công đoàn có năng lực có tâm huyết trong công tác công đoàn, đưa ra mô hình phù hợp với tổ chức công đoàn của Tổng cục. Làm tốt công tác cán bộ theo chỉ thị 09, đảm bảo đời sống việc làm và quyền lợi chính đáng của người lao động. Đồng chí Đỗ Nga Việc cũng hoan nghênh các đơn vị xin gia nhập tổ chức công đoàn của Tổng cục nhưng đồng chí cũng lưu ý Công đoàn Tổng cục cần có sự chọn lọc để làm sao phát huy tốt vai trò của công đoàn trong các đơn vị.
Theo ông Nguyễn Việt Hưng,Chủ tịch công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoạt động của Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn GTVT Việt Nam, của Đảng ủy Tổng cục; sự phối hợp hiệu quả giữa Lãnh đạo cơ quan chuyên môn và Ban Chấp hành công đoàn các cấp trong việc đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ CNVCLĐ ngành Đường bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát động phong trào thi đua, động viên CNVCLĐ đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Đ/c Nguyễn Việt Hưng,Chủ tịch công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 
Về nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch công đoàn Tổng cục ĐBVN  đề ra 11 mục tiêu phải đạt được như: Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của tổ chức công đoàn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHLĐ, khám sức khoẻ định cho NLĐ; giảm tối đa tình trạng nợ, chậm lương và BHXH của NLĐ kéo dài, nhất là tại các đơn vị cổ phần. Tổng hợp các kiến nghị của cán bộ CNVCLĐ để báo cáo kịp thời  chuyên môn và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết;
 Công đoàn các cấp chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua ngành nghề trong từng khối, tại các cơ quan, đơn vị; tiếp tục duy trì phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong quản lý và sản xuất kinh doanh; tiếp tục triển khai thực hiện Văn hóa giao tiếp, ứng xử “4 xin và 4 luôn” tại các cơ quan đơn vị trong ngành, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";
 Công đoàn Tổng cục đường bộ Việt Nam đã tổng kết đánh giá mô hình hoạt động công đoàn 5 cấp; xây dựng đề án chuyển đổi mô hình tổ chức công đoàn Tổng cục ĐBVN phù hợp với tình hình thực tế( dự kiến trong tháng 9/2017); Tập trung chỉ đạo các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng, Chỉ thị của Ban cán sự Bộ GTVT, Kế hoạch của Công đoàn Ngành, Kế hoạch của Công đoàn Tổng cục về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; các Công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS trực thuộc đảm bảo tổ chức đại hội đúng quy định và tiến độ; Tiếp tục hoàn thành chương trình kiểm tra công đoàn năm 2017; thực hiện kiểm tra công tác thi đua khen thưởng; phân loại tổ chức công đoàn năm 2017; đồng thời tham gia với Tổng cục kiểm tra công tác thi đua khen thưởng của chuyên môn;  Phối hợp cùng ban VSTBPN Tổng cục tổ chức Hội nghị tuyên truyền ATGT và văn hóa giao thông theo hình thức sân khấu hóa (dự kiến tháng 10/2017);

 


Công đoàn ngành GTVT, Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã tặng Bằng  khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do
Công đoàn ngành GTVT và  Công đoàn Tổng cục ĐBVN phát động

 
 Tiếp tục tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ trong toàn  ngành Đường bộ thực hiện tốt phong trào phụ nữ “2 giỏi”; hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, xây dựng gia đình văn hoá, gia đình thể thao, không vi phạm chính sách dân số KHHGĐ, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan;  Đôn đốc các đơn vị trích nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn với Công đoàn cấp trên theo quy định; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nghiêm túc, đầy đủ theo đúng quy định của Công đoàn cấp trên.
Tại Hội nghị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn xuân Cường đánh giá cao hoạt động của công đoàn tổng cục trong 7 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường cho rằng trong 5 tháng cuối năm Công đoàn Tổng cục cần có đề án nâng cao chất lượng người làm công tác công đoàn để có sức mạnh chỉ đạo đối với hoạt động công đoàn. Bộ máy công đoàn phải cố gắng gọn nhưng tinh. Đối với 1 số doanh nghiệp đã chuyển đổi thì phải có sự phát động đối với công đoàn đơn vị đó. Có đề án chăm lo đời sống việc làm để tăng thêm thu nhập cho anh em.

 
KH - TCĐB

Tin Khác :