Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiến tiến giai đoạn 2020-2025

Ngày đăng: 09:32:21 - 23/ 09 /2020

Sáng ngày 18/9, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiến tiến giai đoạn 2020-2025. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Bùi Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, đồng chí đại diện lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty cùng các đại biểu từ các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty.
Sáng ngày 18/9, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiến tiến giai đoạn 2020-2025. Hội nghị nhằm mục đích đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty giai đoạn 2015-2019, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để cán bộ, công nhân viên phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đồng thời đề ra phương hướng, đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Tổng công ty trong những năm tiếp theo, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.
Tham dự Hội nghị, có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Bùi Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, đồng chí đại diện lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty cùng các đại biểu từ các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty.
 
Đ/c Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty, Bà Nguyễn Thị Thu An - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Các phong trào thi đua từ Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng công ty lần thứ nhất năm 2015 đến nay đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua được phản ánh qua thực tiễn những thành tựu mà Tổng công ty đã đạt được trên các lĩnh vực trọng tâm. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2015-2019 đều vượt mức so với mục tiêu đề ra, tổng doanh thu năm 2019 tăng 33% so với năm 2015, nộp ngân sách nhà nước năm 2019 tăng 36% so với năm 2015.
 

Đ/c Nguyễn Thị Thu An - Phó Tổng Giám đốc Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua,
 công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2019 và phương hướng,

nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025

Từ các phong trào thi đua hàng năm đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc vươn lên, chủ động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài khen thưởng hằng năm, Tổng công ty luôn kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác. Lãnh đạo Tổng công ty luôn chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp trong công tác sản xuất. Một số kết quả cụ thể về khen thưởng trong 5 năm qua: Khen thưởng về công tác chính quyền: Khen thưởng cấp Nhà nước, 02 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 02 tập thể và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Khen thưởng cấp ngành GTVT, 03 tập thể được tặng cờ thi đua, 20 tập thể và 67 cá nhân được tặng Bằng khen, 30 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành GTVT. Khen thưởng về công tác công đoàn: Khen thưởng của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, có 06 tập thể được tặng Cờ thi đua toàn diện và chuyên đề, 01 tập thể và 11 cá nhân được tặng Bằng khen; Khen thưởng của Công đoàn GTVT, 14 tập thể được tặng Cờ thi đua toàn diện và chuyên đề, 32 tập thể và 110 cá nhân được tặng Bằng khen toàn diện và chuyên đề.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu tập trung chủ yếu vào những biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Tổng công ty nói chung và phù hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị nói riêng.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đỗ Nga Việt - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và cố gắng của cán bộ, công nhân viên Tổng công ty trong những năm vừa qua đã có những đóng góp tích cực vào thành tích của ngành Hàng hải nói riêng và của ngành Giao thông Vận tải nói chung. Các phong trào thi đua đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thể hiện rõ nét trong những kết quả rất ấn tượng mà Tổng công ty đạt được. Đặc biệt, Tổng công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, dịch vụ hoa tiêu hàng hải.
Trong công tác thi đua khen thưởng, ông Đỗ Nga Việt nhấn mạnh, Tổng công ty cần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; tập trung phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị; tập trung phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ các nhân tố tích cực; tổng kết, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến để lan tỏa trong phạm vi rộng hơn nữa. Ông mong muốn và tin tưởng Tổng công ty sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để có những bước đi vững chắc trong giai đoạn tới 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty Dương Thế Nam thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng và toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát và những đánh giá, ghi nhận của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam. Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam có được thành công trong những năm vừa qua là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành hàng hải. Tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, ông Dương Thế Nam khẳng định, trong giai đoạn mới, Tổng công ty khẩn trương và quyết liệt triển khai các biện pháp để hoàn thành xuất sắc mọi nghiệm vụ, giữ vững an toàn hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, dịch vụ hoa tiêu hàng hải và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
 
Đ/c Bùi Thế Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty 
trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, Tổng công ty đã tổ chức công bố các quyết định và trao khen thưởng cho 13 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2019.
 
Đ/c Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

Ông Dương Thế Nam, thay mặt Hội đồng thi đua- khen thưởng, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với chủ đề  “Cán bộ, đoàn viên, người lao động Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng công ty tích cực, hăng hái thi đua, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, lập nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành toàn diện và vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển ngày càng vững mạnh của Tổng công ty, ngành Hàng hải Việt Nam nói riêng và ngành Giao thông vận tải nói chung.
 

Đ/c Trần Minh Thuận, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty
hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua

Thay mặt Đoàn thanh niên Tổng công ty, ông Trần Minh Thuận – Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua, bày tỏ sự nhất trí và biểu thị tinh thần quyết tâm cao nhất, nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 mà Lãnh đạo Tổng công ty phát động. Căn cứ phát động thi đua của Tổng công ty, Đoàn thanh niên sẽ triển khai thực hiện trong tổ chức Đoàn thanh niên, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây Tổng công ty ngày càng phát triển.
 Ảnh, tin bài: CĐ TCT