Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Nam tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Ngày đăng: 03:01:20 - 21/ 09 /2020

Chiều ngày 18/9/2020, Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Nam tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, đến dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam

Đ/c Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 
Chiều ngày 18/9/2020, Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Nam tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Dương Thế Nam, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Nam, tham dự còn có các đồng chí UVBCH Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu An- Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, thay mặt Công đoàn Tổng công ty báo cáo trước Hội nghị tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, nêu lên những thuận lợi, khó khăn, kết quả hoạt động các phong trào và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Theo đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty, Công đoàn GTVT Việt Nam, sự hỗ trợ tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty và các đoàn thể chính trị - xã hội Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, biểu dương các kết quả hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm, đồng chí đánh giá cao các hoạt động đi vào chiều sâu, làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Tại Hội nghị đồng chí đề nghị trong 3 tháng cuối năm 2020, Công đoàn sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, trong đó chú trọng các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ; tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19; tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các giải pháp xuất sắc; phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo Tết cho người lao động ấm cúng và an toàn.
Đồng chí Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cảm ơn sự quan tâm, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công đoàn Ngành, đồng thời tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo, đồng chí sẽ nhanh chóng triển khai trong thời gian tới, hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình hoạt động năm 2020. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Dương Thế Nam đề nghị các công đoàn cơ sở, duy trì chế độ sinh hoạt, báo cáo định kỳ; thực hiện công tác thu, chi tài chính công đoàn theo đúng quy định; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19; tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sơ kết giữa nhiệm kỳ; tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng Tổng công ty nói chung và tổ chức Công đoàn nói riêng ngày càng vững mạnh.

  Đ/c Chủ tịch Đỗ Nga Việt trao Cờ thi đua và Kỷ niệm chương
 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu

Tại Hội nghị, đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm 2019: Công đoàn Tổng công ty được tặng cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I được tặng cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Công đoàn Khối Văn phòng Tổng công ty và Công đoàn Hoa tiêu hàng hải khu vực V được tặng cờ thi đua của Công đoàn GTVT Việt Nam; 03 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” gồm: Đồng chí Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Lê Thành Lợi, Chủ tịch Công đoàn Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ, đồng chí Lê Tế, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam.
 

Đ/c Nguyễn Văn Hiệu, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Công GTVT Việt Nam
 tập huấn về Điều lệ Công đoàn

Buổi chiều cùng ngày, Công đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII do đồng chí Nguyễn Văn Hiệu, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn GTVT làm báo cáo viên.

Ảnh, tin bài: CĐ TCT