Thư cảm ơn gửi tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ Quỹ Vắc-Xin phòng Covid-19

Ngày đăng: 01:19:39 - 09/ 08 /2021

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh, ủng hộ Quỹ Vắc-Xin phòng Covid-19, ngày 06/8/2021 Đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã có thư cảm ơn gửi tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ Quỹ Vắc-Xin phòng Covid-19. Ban Tuyên giáo và Nữ công xin trân trọng giới thiệu Thư cảm ơn.
 
Thư cảm ơn gửi tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ Quỹ Vắc-Xin phòng Covid-19

 


Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng Chủ tịch Công đoàn ngành Đỗ Nga Việt
trao ủng hộ Quỹ Vắc-Xin phòng Covid-19 (lần 2)