Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày đăng: 11:15:24 - 18/ 06 /2021

Chiều 18.6, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc trực tuyến với Công đoàn GTVT Việt Nam về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
 
Đ/c Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc.
  
Tham dự buổi làm việc tại đầu cầu trụ sở Tổng LĐLĐVN có Đ/c Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu và lãnh đạo các ban chuyên môn của Tổng LĐLĐVN.

Tại đầu cầu trụ sở CĐ GTVT VN có các Đ/c Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch CĐ GTVT VN; các Phó Chủ tịch: Lê Ngọc Minh, Quách Xuân Vinh, Phạm Hoài Phương và lãnh đạo các ban chuyên môn của CĐ GTVT VN.


Đ/c Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch CĐ GTVT VN
phát biểu tại buổi làm việc

 
Trên 90% cán bộ CĐCS được tập huấn nghiệp vụ công đoàn
Đ/c Lê Ngọc Minh - Phó Chủ tịch CĐ GTVT VN đã báo cáo với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN công tác triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Từ 9 nhóm chỉ tiêu của Công đoàn Việt Nam, căn cứ vào tình hình thực tế, CĐ GTVT VN xây dựng 8 chỉ tiêu. Trong quá trình tổ chức thực hiện CĐ GTVT VN thường xuyên chỉ đạo, cụ thể hóa vào các chương trình hằng năm để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch. Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của CĐ GTVT VN, trong 8 chỉ tiêu cơ bản có 12/14 nội dung đạt, 2 chỉ tiêu còn lại đang thực hiện đến cuối nhiệm kỳ.
Trong đó, một số chỉ tiêu đạt là trên 90% CĐCS khu vực nhà nước đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh (95%); trên 90% cán bộ CĐCS được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn (>90%); 85% trở lên các doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ (>85%)… 2 chỉ tiêu chưa đạt là trên 85% doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia ký kết thoả ước lao động tập thể (66%); tỷ lệ CNLĐ thiếu việc làm thường xuyên <1,5% (2.5%).
Thực hiện chương trình số 57/CTr-CĐN ngày 22.1.2019, các cấp CĐ GTVT VN đã đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức công đoàn; đẩy mạnh đối thoại thương lượng tập thể với đại diện NLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn; đẩy mạnh công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng đội ngũ công đoàn các cấp làm công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ đủ mạnh.
Kết quả hàng năm, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, đạt chỉ tiêu; 85% trở lên doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ; 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; đạt chỉ tiêu; 98% trở lên các doanh nghiệp nhà nước và trên 66% doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó ít nhất có 50% thỏa ước lao động tập thể được phân loại chất lượng đạt loại B trở lên; chỉ tiêu doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể chưa đạt (chỉ tiêu là 85%…
Về thực hiện chương trình Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và NLĐ giai đoạn 2019-2023, CĐ GTVT VN xác định rõ trách nhiệm của các cấp với các nhiệm vụ trọng tâm: Chăm lo phúc lợi, lợi ích vật chất cho đoàn viên và NLĐ; chăm lo lợi ích tinh thần, quyền lợi chính trị cho đoàn viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và NLĐ…
Qua đó, trong 2 năm Quỹ xã hội - từ thiện CĐ GTVT VN hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 10 Mái ấm công đoàn; hỗ trợ tặng quà hơn 100 tập thể, 2.376 CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; hỗ trợ các cá nhân, tập thể tuyến đầu trong công tác thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hơn 8,7 tỉ đồng.
Hàng năm có từ 15% số đoàn viên công đoàn trở lên được hưởng các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi từ các đối tác đã ký kết chương trình phối hợp với các cấp công đoàn.
 

Đề nghị phối hợp xử lý DN nợ đọng BHXH
Đại diện CĐ GTVT VN đã đề nghị Tổng LĐLĐVN tiếp tục quan tâm đến việc củng cố, tăng cường hoạt động công đoàn theo ngành nghề; tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp với các nội dung đổi mới, thiết thực với tình hình hoạt động phong trào CNVCLĐ hiện nay.
Đề nghị Tổng LĐLĐVN tiếp tục có ý kiến với các Bộ ngành và các cơ quan hữu quan quan tâm chỉ đạo giải quyết vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các doanh nghiệp để đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp và NLĐ; có chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT đối với một số doanh nghiệp đang nợ BHXH, BHTN, BHYT.
Đề nghị Tổng LĐLĐVN có hướng dẫn chung về xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa các Công đoàn Ngành Trung ương và các Bộ chủ quản để các Công đoàn Ngành thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đạt hiệu quả cao…
Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia thảo luận những vấn đề liên quan đến hoạt động của CĐ GTVT VN trong thời gian qua và định hướng hoạt động thời gian tiếp theo...
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đ/c Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Công đoàn GTVT Việt Nam đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang ghi nhận và biểu dương những thành tích
của Công đoàn GTVT Việt Nam đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

 
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đánh giá CĐ GTVT VN đã kịp thời quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội III CĐ GTVT VN, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam… CĐ GTVT VN cũng đã rà soát, bổ sung, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ vào kế hoạch công tác hàng năm để chỉ đạo thực hiện, kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho rằng, trong bối cảnh tình hình có những thay đổi, quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là dịch bệnh kéo dài từ năm 2020 đến nay gây ảnh hưởng trực tiếp đến đội ngũ CNVCLĐ trong ngành… các cấp CĐ GTVT VN đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được hoạt động của CĐ GTVT VN cũng còn một số tồn tại, hạn chế, do đó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị CĐ ngành nhìn nhận thẳng thắn, đánh giá chi tiết hơn để xác định những nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện hơn nữa trong nửa nhiệm kỳ còn lại...
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh một số nội dung để các cấp CĐ ngành GTVT quan tâm, thảo luận triển khai thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Trong đó, tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ còn lại để xây dựng thành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện. Những chỉ tiêu nào đã vượt thì tiếp tục tăng tốc cố gắng vượt cao hơn.
“Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” mới được ban hành. Nghị quyết đã xác định quan điểm, mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cần đạt được của tổ chức Công đoàn theo các mốc phát triển của đất nước, đến năm 2025, 2030 và đến năm 2045. Trong đó Nghị quyết đã xác định “củng cố, phát triển công đoàn ngành… nghiên cứu, tổ chức thí điểm một số mô hình mới, như Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu quả…”. Do đó, CĐ GTVT VN phải xây dựng đề án củng cố CĐ ngành - đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới” Chủ tịch Nguyễn Đình Khang chỉ đạo.
Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho rằng, CĐ GTVT VN cần đánh giá lại công tác phát triển đoàn viên, bởi hiện thời gian gần đây, do nhiều yếu tố tác động, lượng đoàn viên bị sụt giảm nhiều. Do đó, CĐ ngành phải đánh giá lại việc vận động người lao động tham gia công đoàn, trong đó có hoạt động thu hút đoàn viên ở khu vực ngoài nhà nước.
Ngoài ra, các hoạt động của CĐ GTVTVN tiếp tục phải hướng về đoàn viên, NLĐ tại cơ sở, đặc biệt công tác thu chi tài chính phải công khai minh bạch, qua đó xây dựng được mối quan hệ lao động hài hoà tại doanh nghiệp. Phải khuyến khích, tuyên truyền các CĐCS có cách làm hay, nhân rộng các mô hình này.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cũng đã giải đáp những kiến nghị của CĐ GTVT VN.

 
Ban TGNC (Nguồn Báo Lao động)