Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương được bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày đăng: 03:32:20 - 14/ 07 /2022

Đồng chí Phạm Hoài Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII,  nhiệm kỳ 2018-2023.
  


Đại biểu  bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII

Ngày 14.7, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động lần thứ 11 (khoá XII) đã bầu bổ sung 3 uỷ viên vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. 
Từ sau Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến nay có 6 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được nghỉ hưu hoặc điều động chuyển công tác khác. 
Như vậy, so với thời điểm kết thúc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có 169/175 Ủy viên Ban Chấp hành. Sau khi có 6 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, hiện còn 163/175 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
Từ tình hình trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
Theo đó, Đoàn Chủ tịch báo cáo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đối với 6 đồng chí, do nghỉ hưu, chuyển công tác khác, không là cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định của Điều lệ; đồng thời bầu bổ sung 3 uỷ viên. 

 


Đ/c 
Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam 
được bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, với 124/124 phiếu đồng ý, đạt 100%
 
Tại hội nghị, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bầu bổ sung 3 uỷ viên:  
1. Đồng chí Phạm Hoài Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam.  
2. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.
3. Đồng chí Vũ Thế Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

 
Ban TGNC