Kết quả hoạt động công tác tại các cấp công đoàn năm 2022

Ngày đăng: 01:59:17 - 12/ 01 /2023

 

Năm 2022 vừa qua, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 13, Ngành GTVT đã nỗ lực tăng tốc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Toàn ngành đã đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm cũng như việc rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không... mang tính liên kết và đồng bộ cao, làm nền tảng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị được Quốc hội, Chính phủ giao.
 

 

Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Công đoàn Viện Khoa học và công nghệ GTVT

Năm 2022, các cấp công đoàn đã luôn tích cực, chủ động phối hợp tốt với cơ quan quản lý đồng cấp tập trung động viên CNVCLĐ khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị; thực hiện tốt chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Các cấp công đoàn trực thuộc đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị Người lao động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; quan tâm, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Ngành, của tổ chức công đoàn tới người lao động; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Hướng dẫn, triển khai tới các cấp công đoàn một số nội dung quan trọng về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp về công tác tổ chức đại hội. Tiếp tục sắp xếp sắp xếp, kiện toàn tổ chức công đoàn cho phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục bổ sung, kiện toàn và quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Tập trung hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt các quy định về công tác tài chính công đoàn, quản lý tài chính, tài sản công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn. Công tác xã hội từ thiện được các cấp công đoàn chú trọng và quan tâm thực hiện tốt đối với CNVCLĐ trong ngành và các hoạt động trong cộng đồng; Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam thường xuyên chăm lo tốt cho CNVCLĐ ngành GTVT, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Công đoàn TCT Công nghiệp Ô tô Việt Nam

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhất là giá cả nguyên nhiên vật liệu, lãi suất tăng cao, tình hình dịch covid-19 vẫn phức tạp, nhưng các cấp Công đoàn đã có nhiều nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội của ngành của đất nước.

Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam

Một số công đoàn đạt thành tích xuất sắc và được tặng thưởng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn và của Công đoàn ngành năm 2022.

Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
 phát biểu chỉ đạo và trao cờ các đơn vị tại hội nghị của Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủyĐ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị thuộc Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt NamĐ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
trao tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Viện Khoa học và công nghệ GTVTĐ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
trao tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Ban Quản lý dự án 6Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
trao tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí MinhĐ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
trao tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Ban Quản lý dự án đường sắt

 
Ban TGNC