Công đoàn Công ty đóng tàu Nam Triệu tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày đăng: 11:28:45 - 12/ 01 /2023

Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-CĐN ngày 12/7/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam. Sáng ngày 11/01/2023, tại Hải Phòng, Công đoàn Công ty đóng tàu Nam Triệu thuộc Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, đã tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028.
Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Trần Bá Thành, UVBTV Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy.
Theo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn công ty Đóng tàu Nam Triệu nhiệm kỳ 2023-2028 cho thấy: Đại hội Công đoàn Công ty Đóng tàu Nam Triệu, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức vào ngày 03/6/2017, sau Đại hội Ban Chấp hành Công đoàn đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình hành động toàn khóa, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNLĐ; hàng năm cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và yêu cầu của tổ chức công đoàn.
Trong  nhiệm kỳ qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Công ty tiếp tục được duy trì và phát triển, đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.
Về đời sống Cán bộ CNVCLĐ ổn định, các chế độ chính sách, tiền lương, tiền hỗ trợ các ngày lễ tết, các chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động được đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kịp thời. Điều kiện làm việc được quan tâm từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc tốt hơn. CNVCLĐ tích cực thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện trên tinh thần tự nguyện tương thân tương ái.
Công đoàn công ty đã triển khai tổ chức và chỉ đạo các công đoàn bộ phận hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền vận động cán bộ, CNVCLĐ, thực hiện tốt các phong trào thi đua, tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên chăm lo đời sống cán bộ CNVC và người lao động. Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp tranh thủ sự chỉ đạo cấp ủy đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ của doanh nghiệp và các chương trình hành động của công đoàn đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công đoàn bộ. Triển khai và thực hiện các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua của toàn Ngành một cách cụ thể, thiết thực, có hiệu quả.

 


Đ/c
Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
cùng Đ/c Trần Bá Thành, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy
tặng Cờ thi đua năm 2022 và hoa chúc mừng đơn vị.
 
Trong 5 năm qua, Công ty Đóng tàu Nam Triệu gặp nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh cầm chừng, người lao động không đủ việc làm, phải nghỉ luân phiên, nghỉ tạm hoãn hợp đồng lao động và không trả được hết tiền BHXH phát sinh. Tuy nhiên từ tháng 7 năm 2021 trở lại đây Công ty đã có một số hợp đồng đóng mới và sửa chữa, đảm bảo 100% người lao động có đủ việc làm và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan đến người lao động như: thanh toán lương, thanh toán tiền ốm đau, thai sản, chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc sau khi chấm dứt hợp đồng lao động và không nợ BHXH phát sinh...
Đại hội Công đoàn Công ty Đóng tàu Nam Triệu nhiệm kỳ này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ trước, khắc phục những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời xác định, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028.
Với phương hướng chung: Tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.
Một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ như: 100% đoàn viên công đoàn được thăm hỏi khi ốm đau và lúc khó khăn hoạn nạn; 100% đoàn viên công đoàn được phổ biến quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến người lao động; Kết nạp 100% số CNLĐ mới được tuyển dụng vào tổ chức công đoàn và 100% đoàn viên được phát thẻ đoàn viên công đoàn; 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn; 100% nữ CBCNV được trang bị kiến thức gia đình, xã hội, các chế độ chính sách về lao động nữ; Từng năm và cả nhiệm kỳ có 80% công đoàn bộ phận trực thuộc đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, không có công đoàn bộ phận yếu kém; Trong nhiệm kỳ giới thiệu từ 3-5 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổ chức hội nghị người lao động hàng năm đúng kế hoạch, đúng nguyên tắc và đảm bảo nội dung; 100% ý kiến, kiến nghị của người lao động được xem xét, giải quyết; Làm tốt công tác ATVSLĐ để giảm số vụ tai nạn lao động hàng năm và không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

 


Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đóng tàu Nam Triệu, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội
 
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp,
Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đóng tàu Nam Triệu, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; quá trình tổ chức rất trang trọng, nghiêm túc, chu đáo, an toàn, hiệu quả, đạt kế hoạch đề ra. Sau đại hội cũng đã tổ chức rút kinh nghiêm để các đơn vị trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy học tập, thực hiện.
 
Ban TGNC