Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam

Ngày đăng: 04:05:49 - 18/ 03 /2020

Ngày 20/1/2020, tại Hà Nội, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Công Bổng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, các đồng chí trong BCH Đảng ủy Cơ quan và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
 


Đ/c Phạm Công Bổng Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao thành tích của Đảng Bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, một Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục trong suốt 5 năm liền. Đồng chí Bổng đề nghị Đảng bộ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kiểm tra giám sát để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý đảng viên. Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
 


Đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của mỗi đảng viên trong đảng bộ góp phần vào kết quả của đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2019. Ông Việt đề nghị mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện các qui định, điều lệ đảng, dám nghĩ, dám làm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Bí thư đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, năm 2019, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, của Đảng ủy Bộ và của BCH Đảng bộ Cơ quan, Khối các Chi bộ cơ quan Công đoàn Ngành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra các nội dung hoạt động Công đoàn toàn Ngành theo phương châm hướng về cơ sở, sát cơ sở. Đã tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn và tập huấn nghiệp vụ cho hệ thống cán bộ Công đoàn toàn Ngành. Các Chi bộ sản xuất kinh doanh và đào tạo tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần du lịch và Thương mại Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và chất lượng đào tạo tại trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông vận tải; Chuyển biến về công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Tiếp tục đẩy mạnh học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính tri đã giúp cho mỗi chi bộ, đảng viên thấy được ưu, khuyết điểm của mỗi chi bộ, đảng viên để có biện pháp khắc phục, qua các cuộc kiểm tra công tác sinh hoạt chi bộ, sổ sách và nội dung ghi chép các buổi sinh hoạt, công tác kiểm tra, giám sát …, có chuyển biến rõ rệt; mỗi cán bộ đảng viên đã nâng cao được ý thực trách nhiệm của cá nhân, tinh thần tự phê và phê bình góp ý để tìm ra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục cùng tiến bộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề tồn tại do một số chi bộ đảng viên ít (có từ 3-5 đảng viên), có Ban 100% cán bộ công chức là đảng viên do đó hoạt động, sinh hoạt chi bộ chưa phong phú. Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, theo ông Minh:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Tiếp tục triển khai sâu rộng tinh thần các Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn GTVT Việt Nam tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các phong trào thi đua bám sát mục tiêu toàn ngành năm 2020. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, khắc phục những yếu kém, tồn tại, các cấp công đoàn bằng những chương trình hành động, các giải pháp cụ thể tập trung triển khai tốt các nội dung sau:
- Đa dạng hóa các giải pháp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn cho đoàn viên, người lao động như: Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.        Tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, 75 năm thành lập ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2020) và các ngày kỷ niệm của tổ chức công đoàn. Chú trọng tuyên truyền công tác an toàn giao thông trong cán bộ, CNVCLĐ.
          - Phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tại đơn vị gắn với chương trình thi đua yêu nước năm 2020 của ngành mà trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các cá nhân, tập thể có thành tích trong thi đua lao động sản xuất; tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2019.
          - Đôn đốc các cấp công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, quan tâm chăm lo thiết thực đời sống CNVCLĐ; tham gia giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, các tranh chấp lao động tập thể... Xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết. Tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 gắn với hưởng ứng Tháng ATVSLĐ; tăng cường biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, tai nạn giao thông và bệnh nghề nghiệp.
          - Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động, đối thoại, thương lượng tập thể. Tiếp tục nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu các thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung, ký mới năm 2020 có nhiều lợi ích cao hơn so với quy định pháp luật. Tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật, đại diện cho người lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, đại diện giải quyết tranh chấp lao động.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn,thành lập công đoàn cơ sở. Tiếp tục thực hiện cập nhật dữ liệu đoàn viên gắn với đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Triển khai đánh giá chất lượng, xếp loại công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở theo quy địnhsố 567/QĐ-CĐN ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành. Quan tâm công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước.
 - Nâng cao hiệu quả công tác thu chi tài chính công đoàn, đảm bảo chi phí hoạt động của tổ chức công đoàn; thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo đúng quy định của pháp luật.
 - Quan tâm tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ nhân các ngày lễ, tiếp tục duy trì, phát huy các phong trào thi đua phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” trong nữ CNVCLĐ. Tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cấp ngành.
 - Tăng cường hiệu quả công tác tổ chức kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn tại các công đoàn trực thuộc và kiểm tra đồng cấp. Đẩy mạnh hoạt động, nâng cao năng lực của tổ tư vấn pháp luật; đa dạng hoá nội dung, phương thức, phạm vi hoạt động của tổ tư vấn pháp luật; kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động.
- Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền tiếp tục vận động CBCNVCLĐ ủng hộ Qũy Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ, cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác.
- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019.
- Lãnh đạo Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn GTVT tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ, quản lý học sinh, sinh viên; tích cực khai thác các hợp đồng liên kết đào tạo với các trường, tạo đủ việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ CNV. Công ty Cổ phần du lịch Thương mại Suntravel khai thác thêm nhiều hợp đồng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, nộp nghĩa vụ và tăng thu nhập thực tế của người lao động
2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng
2.1. Công tác chính trị tư tưởng
Tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt việc triển khai thực hiện tổ chức Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng (khóa XII) đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định công tác xây dựng Đảng về tổ chức, bao gồm: xây dựng tổ chức đảng, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên, công tác thi đua khen thưởng của Đảng.
Các chi bộ đảng trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng và ban hành quy chế, quy định, quy trình về công tác quản lý tổ chức, cán bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2020 gắn với Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Bí thư Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và Kế hoạch triển khai của Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ GTVT.
Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay từ chi bộ.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ về kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ 18, Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2.2. Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên
Chỉ đạo các chi bộ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ. Tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo và tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và hướng dẫn số 12- HD/BTC ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam và  tiếp tục thực hiện kế các quy định, quy chế về: Chế độ thực hiện báo cáo; Quy chế đánh giá phân loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm... Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan theo phân công cần tăng cường theo dõi, đôn đốc các chi bộ đảng và kiểm tra việc triển khai thực hiện.
 Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp, nâng cao nghiệp vụ công tác đảng; tăng cường kiểm tra và giám sát việc duy trì, đổi mới sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng ủy và chi bộ đúng quy chế làm việc và quy định của Điều lệ Đảng.
Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng và số lượng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát
 Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các chi bộ trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
 Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và duy trì thực hiện quy chế làm việc,  việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy cấp trên.
  Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ GTVT; Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 của Đảng ủy Khối về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối và Nghị quyết số 16-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.
 Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch triển khai học tập , quán triệt Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Bí thư Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng.
2.4. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể
Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận năm 2019; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
 Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận trong mọi hoạt động của đơn vị. Nâng cao vai trò trách nhiệm công tác dân vận của người đứng đầu. Chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể triển khai hiệu quả kế hoạch của Đảng ủy Bộ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận”.
Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Công đoàn với Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị.
Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với tổ chức Công đoàn, nhằm khẳng định vai trò, vị trí của công đoàn trong đơn vị. Quan tâm chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CCVCLĐ.
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Năm 2020 Đảng bộ đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu như sau:
- 100% các chi bộ tiến hành đại hội nhiệm kỳ đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.
- 100% đảng viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; các chi bộ xây dựng chương trình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đảng các cấp.
- 100% chi bộ trực thuộc xây dựng bổ sung chuẩn mực chi bộ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với thực tế đơn vị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020;
- 100% đảng viên tự giác xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 hoàn thành xong trong tháng 1/2020, chi bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm tra, đánh giá phân loại công chức và đảng viên cuối năm.
- 100%  chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng ủy, Chi bộ và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 có chất lượng, giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo nếu có.
- Phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% tổng số các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và trên 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Kết nạp thêm từ 1-2 quần chúng ưu tú vào đảng, các đảng viên mới được chuyển đảng chính thức theo quy định.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Phạm Công Bổng Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT tặng giấy khen cho đồng chí đồng chí Đỗ Nga Việt, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam và đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Bí thư đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
 
 
Đ/c Phạm Công Bổng Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT tặng giấy khen cho đ/c Đỗ Nga Việt, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam và đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Bí thư đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
 
Tin, ảnh: Thanh Thọ - Ban Tuyên giáo