Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020

Ngày đăng: 04:56:22 - 05/ 02 /2020

Ngày 20/1/ 2020, tại Hà Nội, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam,Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Phạm Hoài Phương, Phó chủ tịch Công đoàn Ngành, Chủ tịch công đoàn Cơ quan Công đoàn Ngành; các đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn Ngành và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
 


Toàn cảnh Hội nghị
 
Hội nghị đã được nghe và thảo luận báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2019; các ý kiến tham gia đóng góp với hoạt động của Cơ quan Công đoàn Ngành trong thời gian tới, Trả lời giải đáp các ý kiến thắc mắc của đồng chí Đỗ Nga Việt, Uỷ viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia, hội nghị thống nhất đưa ra quyết nghị như sau:
Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và cán bộ, công chức, lao động
1. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan
- Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các ban làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của các ban, từng cán bộ, công chức, lao động nhằm xây dựng cơ quan giữ vững là đơn vị vững mạnh;
- Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, lao động theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng Công đoàn cơ quan tổ chức chăm lo đời sống cán bộ, công chức, lao động. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn;
- Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa;
- Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ.
2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan
- Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, lao động và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng xã hội, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch;
- Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Việt Nam, rèn luyện cán bộ, công chức trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo,tận tụy, gương mẫu  hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
3. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, lao động
- Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo lãnh đạo cũng như cấp trên đúng thời hạn;
- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và tham  mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
- Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu trong thi hành nhiệm vụ; thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế và tham gia tích cực các hoạt động của Cơ quan;
- Phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, lao động và đoàn viên Công đoàn cơ quan tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện và các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã đề ra;
- Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng Cơ quan ban hành.
Hội nghị cũng đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như sau:
+ Trên 50% số tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc;
+ Trên 15% cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở;
+ 100% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Hội nghị đề nghị cán bộ, công chức, lao động Cơ quan khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua trong công tác, thực hành tiết kiệm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của Cơ quan và Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2020, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.
 
Tin, ảnh: Thanh Thọ- Ban Tuyên giáo

Tin Khác :