Tăng cường phát hiện khen thưởng, đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay

Ngày đăng: 10:54:52 - 10/ 04 /2020

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước ngày 30/3/2020, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 03/4/2020 Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt đã ký ban hành Văn bản số 162/CĐN về tăng cường phát hiện khen thưởng, đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước ngày 30/3/2020, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch Covid-19; để kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ và ghi nhận những thành tích đóng góp và nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn ngành GTVT, ngày 03/4/2020, đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam ký ban hành Văn bản số 162/CĐN gửi các cấp công đoàn trực thuộc về tăng cường phát hiện khen thưởng, đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.
Văn bản nêu rõ:
1. Đẩy mạnh thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất; đoàn kết chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng quyết tâm, đồng lòng tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện biểu dương, khen thưởng những tấm gương là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, có các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất Công đoàn ngành, Tổng Liên đoàn khen thưởng, không đợi đến khi hết dịch mới thực hiện  khen thưởng.
3. Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn thì xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; quan tâm khen thưởng đối với đôi ngũ cán bộ y tế; các tập thể, cá nhân ở địa bàn có diễn  biến dịch phức tạp, có đông cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
4. Về thời gian, thủ tục, hồ sơ: Thực hiện thủ tục hồ sơ đơn giản, các đơn vị xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện trình các cấp khen thưởng. Tổ chức tôn vinh trang trọng, ý nghĩa  phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, tuyên truyền tạo sự lan tỏa và đảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch. Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng bắt đầu từ ngày 06/4/2020.
 
Tin, ảnh: Ban TGNC