Hội nghị giao ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tháng 5 năm 2021

Ngày đăng: 10:15:19 - 02/ 05 /2021

Tới dự hội nghị có Đ/c Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan;
Tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ tịch; Trưởng, Phó các ban Công đoàn Ngành; cùng lãnh đạo Công ty CP Du lịch và Thương mại Công đoàn GTVT - Suntravel.
Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Ngành, Thủ trưởng Cơ quan chủ trì hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban Công đoàn Ngành và Công ty CP Du lịch và Thương mại Công đoàn GTVT - Suntravel trong tháng 4, những hạn chế tồn tại cần khắc phục, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 như sau:
 

Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Kết quả hoạt động công đoàn đạt được tháng 4/2021        
1. Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị Người lao động năm 2021, đến nay 59% các doanh nghiệp đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Người lao động theo đúng các quy định.
2. Trong tháng 4/2021, các cấp công đoàn trong ngành tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Tháng Công nhân và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2021).
Hưởng ứng Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn GTVT Việt Nam đã lựa chọn Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT là đơn vị điểm tổ chức thành công Hội nghị phát động hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Chương trình có sự tham dự của đại diện công đoàn các đơn vị thuộc ngành đã góp phần lan tỏa tới đông đảo CBCNVCLĐ trong ngành tham gia hưởng ứng. Đến nay đã có trên 90 sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành được cập nhật trên phần mềm theo dõi, quản lý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàng GTVT Việt Nam đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đối với 04 cá nhân có giải pháp sáng kiến tiêu biểu xuất sắc được ứng dụng vào thực tế.
3. Chuẩn bị các nội dung triển khai tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT năm 2020.
4. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền và xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cấp công đoàn trong ngành tuyên truyền, vận động CNVCLĐ trong ngành tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Ban hành Kế hoạch 185/KH-CĐN ngày 19/4/2021 thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động Quốc gia; Hướng dẫn số 171/HD-CĐN ngày 06/4/2021 về một số nội dung trọng tâm công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2021. Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ trong ngành nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19.
5. Ban hành Hướng dẫn quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam. Sắp xếp, thành lập mới các công đoàn cơ sở cho phù hợp với mô hình tổ chức của cơ quan chuyên môn: thành lập Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trực thuộc Công đoàn ngành; chuyển nguyên trạng Công đoàn Bệnh viện Giao thông vận tải trực thuộc Công đoàn Cục Y tế GTVT về trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam; giải thể Công đoàn Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn GTVT.
6. Đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nghĩa vụ tài chính công đoàn, thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 theo đúng quy định. Thẩm tra quyết toán tài chính công đoàn năm 2020 và kiểm tra Điều lệ công đoàn theo kế hoạch năm 2021.
7. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ 41 CNVCLĐ ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí mua dụng cụ nổi cứu sinh cho học sinh, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa bàn điều kiện kinh tế khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ là 130 triệu đồng.
Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2021
1. Tổ chức Hội nghị phát động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021. Tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nắm tình hình việc làm đời sống, công tác an toàn vệ sinh lao động trên các công trường tại các đơn vị trong ngành.
2. Tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT năm 2020.
3. Tiếp tục đôn đốc các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị Người lao động năm 2021 theo đúng quy định. Tăng cường công tác chăm lo đời sống việc làm, công tác ATVSLĐ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
4. Tiếp tục thực hiện công tác về tổ chức, cán bộ, kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động công đoàn các cấp; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn.
5. Thẩm tra quyết toán tài chính công đoàn năm 2020 và kiểm tra thực hiện Điều lệ công đoàn theo kế hoạch năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc.
6. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục hỗ trợ CNLĐ trong ngành, cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hoạt động xã hội, từ thiện khác.
         

Chủ tịch Đỗ Nga Việt tặng hoa chúc mừng sinh nhật đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó chủ tịch CĐN
Ban TGNC