Hội nghị công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Ngày đăng: 03:14:54 - 14/ 04 /2021

Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam


Ngày 13/4/2021 tại Trụ sở Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thành phố Hồ Chí Minh), Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam tặng hoa chúc mừng
 
Dự chỉ đạo Hội nghị công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có đồng chí Đỗ Nga Việt, Uỷ viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam khu vực phía Nam. Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành lâm thời Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cần khẩn trương sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của tổ chức Công đoàn Ban, lãnh đạo hoạt động của công đoàn Ban góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban cho đến khi Đại hội lần thứ nhất Công đoàn Ban theo quy định. Cũng tại hội nghị này, đồng chí Đỗ Nga Việt đã triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác công đoàn của Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm kỷ niệm 55 năm thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966 – 18/11/2021).
Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có 05 đồng chí, đồng chí Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc Ban được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.
Cũng tại Hội nghị này Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải công bố Quyết định thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải.
Ban Tổ chức