Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ 14, khóa X

Ngày đăng: 04:03:04 - 23/ 08 /2023

Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14, khóa X triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị được tổ chức vào ngày 7/7 tại Nghệ An do đồng chí Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam chủ trì.
Tham dự họp có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X. Đồng chí Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT đã đến dự.


Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương đề nghị Ban chấp hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tích cực tuyên truyền, tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp

Tại hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đánh giá các kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023.
Năm 2023, với chủ đề hoạt động “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, các cấp Công đoàn GTVT Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao động, tiến hành đại hội công đoàn các cấp.
Cụ thể, nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, các đoàn công tác của Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều đơn vị. Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã thăm hỏi, tặng quà tết cho 82 đơn vị, 1.403 CNVCLĐ, cựu thanh niên xung phong, cựu bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh với tổng kinh phí chi hơn 2,6 tỷ đồng.
Các cấp công đoàn trong ngành phối hợp với đơn vị triển khai, thực hiện kế hoạch chăm lo đời sống cho cán bộ, CNVCLĐ, thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình cán bộ CNVC lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 3 tỷ đồng; ngoài ra các đơn vị hỗ trợ vé tàu xe cho công nhân lao động về quê ăn tết, tổ chức chăm lo vật chất và tinh thần cho người lao động.
Về tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động, 153/153 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 100%); 291/364 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (đạt tỷ lệ 80%). Thông qua việc tổ chức hội nghị, người lao động và lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp có cơ hội trao đổi, tiếp thu và bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, kế hoạch công tác, sản xuất kinh doanh và sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với tình hình thực tế.
Nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ),      312 đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng thiết thực. Ở cấp công đoàn ngành, Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023; tổ chức đoàn công tác đi thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các đơn vị. Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí xây dựng một nhà "Mái ấm công đoàn", thăm và hỗ trợ 656 CNVCLĐ với tổng số tiền 1,273 tỷ đồng.
Trong công tác tuyên truyền giáo dục và thi đua khen thưởng, các cấp công đoàn trong ngành tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, trọng tâm là các văn bản luật mới ban hành có liên quan trực tiếp đến người lao động. Cùng đó đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, các phong trào thi đua chuyên đề, đặc biệt là các phong trào, hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Trong công tác tổ chức đại hội công đoàn, đã có 517 công đoàn cơ sở trong ngành tổ chức thành công theo đúng kế hoạch (đạt tỷ lệ 100%), trong đó có 17 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội điểm; 6 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức thành công đại hội công đoàn.Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương trao quà người lao động
đường thủy

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2021-2025, cũng là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp. Vì vậy, Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam cần tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra bảo đảm kịp thời, hiệu quả để tổ chức tốt Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt hội nghị Người lao động đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nội dung thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế tại cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ, PCCN và việc thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo việc làm, đời sống đối với người lao động.
Phối hợp với Bộ GTVT, các cơ quan chuyên môn đồng cấp vận động CNVCLĐ trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua; gắn biển các công trình, sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI...
“Tiếp tục rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; nghiên cứu, sắp xếp lại tổ chức công đoàn các cấp cho phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở”, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương chỉ đạo.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X tại Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua một số nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI.