Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng: 12:05:44 - 08/ 07 /2021

Đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam tham dự và chủ trì Hội nghị
Chiều 07/7, tại Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, cùng các đồng chí UVBCH, UBKT Đảng ủy Cơ quan, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trong Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.

 
Đ/c Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam chủ trì Hội nghị.

 
Hội nghị đã nghe các Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả 05 năm thực  hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Hội nghị cũng đã triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Ngày từ đầu năm, bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, Đảng ủy Bộ GTVT và Chương trình công tác của Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan đã phối hợp với Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Khối các Chi bộ Cơ quan Công đoàn Ngành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra các nội dung hoạt động Công đoàn toàn Ngành theo phương châm hướng về cơ sở, sát cơ sở. Đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công đoàn GTVT Việt Nam.
Đảng ủy Cơ quan đã thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát; Quy định của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Kết luận của Đảng ủy Khối về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối và Nghị quyết của Đảng ủy Bộ GTVT về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.
Trong 6 tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp và việc làm, đời sống của người lao động, do đó, hoạt động công đoàn các cấp còn gặp nhiều khó khăn, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng bộ Cơ quan và các chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đó là tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; các Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ về thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chú trọng nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, UBKT trực thuộc chủ động triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức các phong trào thi đua và vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT đánh giá cao những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ Cơ quan, đặc biệt là vài trò của Đảng ủy Cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng qua, đồng chí cũng góp ý và chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đỗ Nga Việt, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi bộ đảng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực. Trước tình hình dịch bệnh Covid bùng phát trở lại, vừa qua Công đoàn GTVT Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ GTVT phát động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19, đến nay số tiền ủng hộ về Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam để trao ủng hộ Quỹ vắc xin là  hơn 5 tỷ đồng, để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, đồng chí cũng yêu cầu các chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục coi phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; đồng thời thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo nguồn nhân lực trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành.

 
Ban TGNC