Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 11

Ngày đăng: 03:28:51 - 27/ 09 /2021

Chiều ngày (24/9), tại Hà Nội, Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 11. Dự và chỉ đạo Hội Nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, tham dự có các đổng chí Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam (Khóa X).
 

Đ/c
Đỗ Nga Việt, UVBCS đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, chủ trì hội nghị

Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ mười một đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021;
Trong 9 tháng đầu năm 2021, ngành GTVT có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động, công tác sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm của người lao động. Công đoàn GTVT Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn đã luôn chủ động, tích cực phối hợp tốt với chuyên môn động viên CNVCLĐ, tập trung thực hiện mục tiêu kép trong giai đoạn hiện nay là vừa hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của ngành năm 2021, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các cấp công đoàn tập trung tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, Hôi nghị Người lao động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; quan tâm chăm lo việc làm, đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Ngành, của tổ chức công đoàn tới người lao động; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ,.. Kiện toàn, sắp xếp, thành lập mới các công đoàn cơ sở cho phù hợp với mô hình tổ chức của cơ quan chuyên môn; bổ sung, quy hoạch, tăng cường việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn; quan tâm đến việc bảo đảm quyền lợi, chế độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Tập trung hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt các quy định về công tác tài chính công đoàn, quản lý tài chính, tài sản công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn. Công tác xã hội từ thiện được các cấp công đoàn luôn chú trọng và quan tâm thực hiện tốt đối với CNVCLĐ trong ngành và các hoạt động trong cộng đồng; Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam thường xuyên chăm lo tốt cho CNVCLĐ ngành GTVT, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tích cực hỗ trợ các đơn vị thuộc tuyến đầu chống dịch, CNVCLĐ trong ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Hội nghị đã triển khai Quyết định số 3101/QĐ-TLĐ ngày 25/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Cho ý kiến về triển khai Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2020 và tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966-18/11/2021) trong điều kiện đảm bảo công tác an toàn chống dịch. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và triển khai một số nội dung khác.
Một số nhiệm vụ trong tâm những tháng cuối năm
1. Tập trung quan tâm, chăm lo thiết thực đến đời sống CNVCLĐ; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN... cho người lao động; động viên người lao động hiểu và chia sẻ khó khăn với đơn vị, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nội dung thoả ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế tại cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ, PCCN, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và việc thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo việc làm, đời sống đối với người lao động. Tiếp tục thực hiện và phát triển chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.
2. Các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn tổ chức quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cácđơn vị, cá nhân bịảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và đề nghị hỗ trợ kịp thời từ Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam.
3. Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện văn hóa công sở theo phương châm “4 xin”, “4 luôn”; pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa khi tham gia giao thông “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”,…
4. Tiếp tục triển khai các hoạt độngkỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966 - 18/11/2021), các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ mà trọng tâm là phong trào thi đua nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch bệnh Covid-19, phong trào nữ CNVCLĐ nhân dịp 20/10….
5. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
6. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn theo kế hoạch năm 2021; thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng cho CNVCLĐ trong ngành, kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo đúng quy định của pháp luật; Kiểm tra, giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
7. Đôn đốc, vận động các đơn vị trong và ngoài ngành quyên góp ủng hộ Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam, chủ động hỗ trợ kịp thời đối với CNVCLĐ, cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà tình nghĩa”, các hoạt động hỗ trợ CNVCLĐ, các đơn vị trong ngành bị ảnh hưởngdo dịch bệnh Covid-19.

 
Ban TGNC