Tăng cường công tác chăm lo, động viên cán bộ, CNVCLĐ trong giai đoạn khó khăn hiện nay

Ngày đăng: 04:24:57 - 13/ 09 /2021

Ngày 13/9/2021, Chủ tịch Đỗ Nga Việt thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam ký ban hành Văn bản số 450/CĐN về việc tăng cường công tác chăm lo, động viên cán bộ, CNVCLĐ trong giai đoạn khó khăn hiện nay

Ảnh Chủ tịch Công đoàn Ngành Đỗ Nga Việt thăm va tặng quà đoàn viên, CBNV
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.02V, Cục Đăng kiểm VN

Tình hình dịch Covid-19 tại nước ta hiện nay còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt do biến thể Delta lây lan nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của nhân dân và hoạt động, sản xuất kinh doanh của toàn xã hội. Để thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 13/9/2021, Chủ tịch Đỗ Nga Việt thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam ký ban hành Văn bản số 450/CĐN về việc tăng cường công tác chăm lo, động viên cán bộ, CNVCLĐ trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Văn bản đề nghị các cấp công đoàn trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung:  
1. Các cấp Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; chăm lo đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe, thể trạng của người lao động; bố trí giãn cách nơi làm việc, khu vực ăn ca… đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành.
2. Tích cực thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, những khó khăn của đoàn viên, người lao động, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn nói chung.
Đặc biệt cần lưu ý, nắm bắt từ sớm và quan tâm sâu sát đến các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mất mát đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, vật chất, tinh thần, cần kịp thời chia sẻ, động viên, an ủi, giúp đỡ để vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này.
3. Công đoàn cùng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, tiêm vắc xin kịp thời, chăm lo sức khỏe, sinh hoạt thiết yếu cho người lao động. Các trường hợp đặc biệt khó khăn cần báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam để được động viên, chia sẻ, hỗ trợ.
Các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai đến tổ công đoàn, toàn thể đoàn viên, người lao động để thực hiện các chỉ đạo trên và báo cáo kịp thời về Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật).
Ủy Ban Kiểm tra, các Ban của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, theo chức năng nhiệm vụ, chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, tham mưu cho Ban Thường vụ các giải pháp để kịp thời quan tâm hỗ trợ tích cực nhất đến những tập thể, cá nhân đang gặp khó khăn.

 

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.02V, Cục Đăng kiểm VN
 
Ban TGNC