Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3/2023

Ngày đăng: 03:10:57 - 06/ 03 /2023

Ngày 06/3/2023, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3/2023. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn ngành, Trưởng, Phó các Ban Công đoàn ngành cùng toàn thể CBCC Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,

 Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan chủ trì hội nghị giao ban

Tại Hội nghị giao ban, đồng chí Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan, chủ trì hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban và Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Công đoàn GTVT Việt Nam - Suntravel trong tháng 02 năm 2023; những hạn chế tồn tại cần khắc phục, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023 cụ thể như sau:
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 02 NĂM 2023
1. Về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, đã có 12 công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội công đoàn; Công đoàn ngành tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cấp công đoàn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Xây dựng dự thảo Báo cáo Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Đôn đốc các công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định.
Hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc nghiên cứu, triển khai Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị cắt giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.
3. Phối hợp với Bộ GTVT tuyên truyền, vận động CNVCLĐ trong ngành hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023 của Bộ GTVT tại Kế hoạch số 502/KH-BGTVT ngày 17/01/2023 với chủ đề "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả" và Công văn số 1512/CĐN ngày 23/2/2023 về hưởng ứng Kế hoạch số 14155/KH-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ GTVT về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công” giai đoạn 2021-2025.
4. Tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà cán bộ, CNLĐ các đơn vị đang thi công tại 03 dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45; Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc Ban Quản lý dự án Thăng Long với tổng số tiền 40 triệu đồng.
5. Ban hành Hướng dẫn số 1480/HD-CĐN ngày 06/02/2023 tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Đôn đốc các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và an toàn giao thông năm 2023.
6. Hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. Ban hành Hướng dẫn số 1478/HD-CĐN ngày 03/02/2023 về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2023; Hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; phát động, khuyến khích nữ đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" năm 2023. Ban hành Kế hoạch số 1491/KH-CĐN ngày 13/02/2023 tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kế hoạch số 1497/KH-CĐN ngày 15/02/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
7. Chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Chương trình số 21-CTr/BCSĐ ngày 22/12/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình số 22-CTr/BCSĐ ngày 22/12/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.
8. Hoàn thành việc phân loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc trực tiếp Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2022, kết quả: 23 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 34 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và bổ sung lý lịch năm 2022 trong đó 14 cán bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 30,4%), 32 cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 69,6%). Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023.
9. Đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn theo các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn GTVT Việt Nam; xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn năm 2022.
10. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 23 đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 nhà "Mái ấm công đoàn" với tổng kinh phí 87 triệu đồng.

 


Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,

 Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan
chúc mừng cán bộ, đoàn viên có ngày sinh nhật trong tháng 3/2023
 
 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2023
1. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp tục triển khai các nội dung công việc của các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam.
2. Đôn đốc các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị Người lao động theo quy định.
3. Báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kết quả hoạt động công đoàn quý I/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.
4. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động trong nữ CNVCLĐ nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.
5. Tổ chức đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc.
6. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hoạt động xã hội từ thiện khác.         
                     Ban TGNC