Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức và Hội nghị giao ban tháng 2/2019

Ngày đăng: 09:06:28 - 25/ 02 /2019

Ngày 31/1/ 2019, tại Hà Nội, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị CBCC năm 2018 và Hội nghị giao ban tháng 2/2019.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đỗ Nga Việt- Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam,Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Phạm Hoài Phương, Phó chủ tịch Công đoàn Ngành, Chủ tịch công đoàn Cơ quan Công đoàn Ngành; các đồng chí Phó chủ tịch  Công đoàn Ngành và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
 

Toàn cảnh Hội nghị CBCC Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam
 
Hội nghị đã được nghe và thảo luận báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2017; các ý kiến tham gia đóng góp với hoạt động của Cơ quan Công đoàn ngành trong thời gian tới, ý kiến phát biểu của đồng chí Đỗ Nga Việt, Uỷ viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia, hội nghị thống nhất đưa ra quyết nghị như sau:
 Về thực hiện nhiệm vụ chính trị,chuyên môn của cơ quan:
- Phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình kế hoạch mà Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam giao năm 2019;
- Đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải quyết tốt công việc, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo phát triển tổ chức công đoàn;
- Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, quy chế dân chủ và các công tác khác theo quy định của Cơ quan;
- Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực chuyên môn.
Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:
- 50% số tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc;
- 80% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 40% hoàn thành xuất sắc;
- 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và cán bộ, công chức, lao động
1. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan
- Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các ban làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của các ban, từng cán bộ, công chức, lao động nhằm xây dựng cơ quan giữ vững là đơn vị vững mạnh;
- Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, lao động theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng Công đoàn cơ quan tổ chức chăm lo đời sống cán bộ, công chức, lao động. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn;
- Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa;
- Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ.
2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan
- Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, lao động và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng xã hội, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch;
- Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Việt Nam, rèn luyện cán bộ, công chức trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu người cán bộ, công chứctrung thành, sáng tạo,tận tụy,gương mẫu, với mục tiêu chung của toàn ngành là Đề cao trách nhiệm; đoàn kết, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập.
3. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, lao động
- Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo lãnh đạo cũng như cấp trên đúng thời hạn;
- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và tham  mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
- Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu trong thi hành nhiệm vụ; thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế và tham gia tích cực các hoạt động của Cơ quan;
- Phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2018, toàn thể cán bộ, công chức, lao động và đoàn viên Công đoàn cơ quan tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện và các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã đề ra;
- Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng Cơ quan ban hành.
Hội nghị đã giới thiệu và bầu 03 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới: Đồng chí Ngô Quốc Tính, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng và đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh.
 
 Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2018 tới toàn thể CBCCLĐ với các nội dung, mục tiêu cụ thể.
Hội nghị đề nghị cán bộ, công chức, lao động Cơ quan khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua trong công tác, thực hành tiết kiệm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của Cơ quan và Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2019, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.
Trước đó, Cơ quan công đoàn GTVT Việt Nam cũng đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1 năm 2019, đồng thời đưa ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2019 như sau:
 
1. Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức tốt hội nghị Người lao động ở các doanh nghiệp năm 2018 theo Chỉ thị liên tịch số 06/CTLT-BGTVT- CĐ GTVT VN, ngày /11/2018 giữa Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam.
2. Chỉ đạo, đôn đốc các công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức lễ ra quân, phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02, mừng Xuân Kỷ Hợi trên các công trình, dự án trọng điểm, tạo khí thế hăng hái thi đua lao động sản xuất ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2019.
3. Ban hành văn bản hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.
4. Thực hiện tổng hợp nhanh kết quả công tác chăm lo đời sống CNVCLĐ, công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của các đơn vị để báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.
5. Tiếp tục Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trong ngành chăm lo đời sống CNVCLĐ theo kế hoạch, tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà CNLĐ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
 
Tin, ảnh: Thanh Thọ- Ban Tuyên giáo

Tin Khác :