Chăm lo người lao động, đặc biệt tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 10:39:42 - 20/ 07 /2021

Ngày 19/7/2021, Chủ tịch Đỗ Nga Việt thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam ký ban hành Văn bản số 364/CĐN về việc chăm lo người lao động, đặc biệt tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16

Ảnh Chủ tịch Công đoàn Ngành Đỗ Nga Việt thăm và tặng quà CNLĐ tại Trạm thu phí Liêm Tuyền
 
Trước tình hình dịch Covid-19 tại nước ta hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày, do đó nhiều địa phương đã phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn của đến hoạt động, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc làm, đời sống, sinh hoạt của người lao động trong ngành GTVT nhất là ở những nơi đang bị giãn cách xã hội.
Ngày 19/7/2021, Chủ tịch Đỗ Nga Việt thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam ký ban hành Văn bản số 364/CĐN về việc chăm lo người lao động, đặc biệt tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Văn bản đề nghị các cấp công đoàn trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung:  
1. Các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; chăm lo đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe, thể trạng của người lao động; bố trí giãn cách nơi làm việc, khu vực ăn ca… đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/72021 hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2. Tích cực thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, khó khăn của đoàn viên, người lao động.
3. Kịp thời hỗ trợ đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trường hợp đặc biệt khó khăn; báo cáo tình hình doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về Công đoàn GTVT Việt Nam.
4. Đối với các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề nghị thực hiện nghiêm Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bộ phận công tác chủ động bố trí, phân công CBCNV làm việc phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần của Công điện số 15/CĐ-UBND.
5. Đối với các đơn vị ở các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công đoàn cùng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, chăm lo sức khỏe, sinh hoạt thiết yếu cho người lao động. Các trường hợp khó khăn cần báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên và Công đoàn Ngành để kịp thời được chia sẻ, hỗ trợ.
6. Các Ban của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, theo chức năng nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu các giải pháp quan tâm hỗ trợ tích cực nhất đến những đơn vị, cá nhân đang gặp khó khăn.
Văn bản cũng yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc báo cáo kịp thời kết quả triển khai thực hiện về Công đoàn GTVT Việt Nam.
Ban TGNC