Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN tổ chức nghe báo cáo chuyên đề

Ngày đăng: 05:14:18 - 12/ 07 /2021

Chiều 12.7, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nghe báo cáo chuyên đề. Thường trực và các Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN dự nghe các nội dung báo cáo.
Đ/c Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN
phát biểu tại hội nghị các Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương
CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐ

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo một số nội dung chính trong Nghị quyết 02/NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
 
Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận trung ương trình bày các chuyên đề: Một số vấn đề về giai cấp CN, tổ chức CĐ trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bài viết của Tổng Bí thư về Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kết luận 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày chuyên đề chuyển đổi số trong hoạt động CĐ…
 

Đ/c Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận trung ương
trình bày chuyên đề tại hội nghị
 
Đại biểu của Công đoàn GTVT Việt Nam tham dự trực tiếp tại Hội nghị có Đ/c Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam. Tại đầu cầu Công đoàn GTVT Việt Nam, toàn thể các đồng chí Thường trực, UVBTV, UVBCH 
(Khu vực Hà Nội) các đồng chí Trưởng các Ban Công đoàn Ngành đã tham dự đầy đủ, nghiêm túc.
 
 
Điểm đầu cầu tại Công đoàn GTVT Việt Nam
 
Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị các Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐ.
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã quán triệt tới các cấp CĐ về kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN.
Hội nghị còn trao đổi về các nội dung quan trọng khác: Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo sắp xếp, xử lý tài sản công của Tổng LĐLĐVN và 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại Cung văn hóa lao động, Nhà văn hóa lao động cấp tỉnh, cấp quận, huyện, Nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp của tổ chức Công đoàn; Chỉ thị 16/CT-TTg về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.
 

Đ/c Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn phát biểu tại Hội nghị
các Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐ.
 
Hội nghị cũng nghe quán triệt về Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; báo cáo kết quả thực hiện phương án số 473/PA-Tổng LĐLĐVN ngày 25.5.2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc sắp xếp và tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức CĐ…

 
Ban TGNC (Nguồn Báo Lao động)