Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi Thư ngỏ kêu gọi CBCCVC-NLĐ Ngành GTVT chung tay khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ

Ngày đăng: 04:35:51 - 28/ 10 /2020

Ngày 26/10/2020, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể có Thư ngỏ gửi tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành GTVT chung tay khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ. Ban Tuyên giáo và Nữ công Công đoàn GTVT Việt Nam trân trọng đăng toàn văn Thư này gửi tới toàn thể CBCCVC-NLĐ Ngành GTVT