Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Ngày đăng: 08:51:25 - 04/ 01 /2019

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 06/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ GTVT và Hội nghị Người lao động ở các doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải.


Ngày 28/12/2018, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2019. Hội nghị do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT chủ trì tổ chức với sự tham gia của công đoàn, công chức, viên chức và người lao động Viện.

Tới dự Hội nghị, về phía Công đoàn GTVT Việt Nam có đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và đại diện Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn GTVT Việt Nam. Về phía Viện Khoa học và Công nghệ GTVT có đồng chí Nguyễn Xuân Khang, Viện trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Viện.

 
 
Đoàn Chủ tịch​ chủ trì điều hành Hội nghị
 

 
Theo báo cáo của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, năm 2018, bên cạnh những khó khăn chung của toàn Ngành, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là sự nỗ lực chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong điều kiện khó khăn và cạnh tranh khốc liệt về nguồn công việc, cơ chế, song về cơ bản Viện Khoa học và Công nghệ GTVT vẫn đảm bảo việc làm và đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đảm bảo ổn định chính trị nội bộ. 


 
Đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
  
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Quách Xuân Vinh, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã đạt được trong năm 2018, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn với chuyên môn đã phát động, tổ chức các phong trào thi đua đem lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, năm 2019 còn nhiều khó khăn và thách thức, đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT cần tiếp tục chủ động phối hợp với chuyên môn trong việc quản lý cơ quan, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, CNVCLĐ.

 
                                                                                                                Ban Chính sách – Pháp luật
 

Tin Khác :