Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 12:18:00 - 25/ 10 /2018

Từ ngày 24/9/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã diễn ra với sự tham dự của 946 đại biểu. Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã hoàn thành tất cả các nội dung của chương trình đề ra

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, các đồng chí cán bộ công đoàn các thời kỳ, cùng nhiều đại biểu khách quý đã tới dự phiên trọng thể và tham dự các hoạt động của Đại hội, mang đến Đại hội những tình cảm đặc biệt, sự cổ vũ, động viên to lớn đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã phát biểu chỉ đạo, khẳng định rõ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong những năm tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo, xây dựng, phát huy vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam nhất định sẽ nêu cao bản chất cách mạng, tinh thần tiên phong, nòng cốt, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường”.

Đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội chủ trì thảo luận chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, phát triển bền vững đất nước”.

Trên cơ sở gợi ý của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Đại hội đã quyết định xây dựng một chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ là “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, phát triển bền vững đất nước” để bổ sung vào Nghị quyết và văn kiện Đại hội.

Đại hội đã sôi nổi thảo luận với 143 ý kiến phát biểu tại Hội trường và 12 Trung tâm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Điều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu


 

 

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII gồm 161 ủy viên, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn để gánh vác trọng trách do giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn giao phó.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đã họp phiên thứ nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.


 

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội biểu thị quyết tâm của tổ chức Công đoàn thực hiện thành công mục tiêu: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao.

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp.

Tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội đề ra 9 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá.

Nhấn mạnh phải nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên; thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn.

Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn.

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công.

Chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát công đoàn.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch.

Xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nhận thức sâu sắc sứ mệnh và trọng trách nặng nề mà Đảng và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước giao phó, Đại hội khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn nỗ lực rèn luyện, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn.

Tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Với tinh thần và khí thế mới của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, ngay sau Đại hội, các cấp công đoàn sẽ tổ chức việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước về kết quả của Đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Xây dựng Đề án, Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong cả nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trước mắt, dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2018.

HN tổng hợp