Tiến tới chào mừng Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày đăng: 08:10:41 - 12/ 09 /2023

Tiến tới chào mừng Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền cổ động trực quan, nhằm lan tỏa sâu rộng các thông điệp của Đại hội đến với cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong ngành. Ngày 07/9/2023 Công đoàn GTVT Việt Nam ban hành Văn bản số 2019/CĐN về tuyên truyền chào mừng Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội được tổ chức trang trọng từ ngày 03/10/2023 - 04/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11, Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Ban Tuyên giáo - Nữ công đăng tải toàn văn nội dung văn bản.

  

Tin Khác :