Đại hội Công đoàn Cục Hàng không VN

Ngày đăng: 01:37:37 - 01/ 06 /2023

Công đoàn Cục Hàng không VN tổ chức Đại hội lần thứ V, bầu BCH nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 ủy viên.
Tin tức trong ngày hôm nay
Ngày 26/5/2023, Công đoàn Cục Hàng không VN tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát biểu tại đại hội, ông Lê Ngọc Minh, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Cục Hàng không VN trong 5 năm qua, từng bước khắc phục mọi khó khăn, xây dựng sự đoàn kết thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Công đoàn Cục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đạt được các kết quả nổi bật.
 
Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Lê Ngọc Minh chỉ đạo Công đoàn Cục Hàng không VN nhiệm kỳ 2023-2028 lấy lợi ích đoàn viên là mục tiêu hoạt động, tập hợp sức mạnh cho hoạt động công đoàn
 
Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, ông Minh đề nghị Công đoàn Cục Hàng không VN cần thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn. Đặc biệt quan tâm, chăm lo tới các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên. Thể hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, công tác đề bạt, bổ nhiệm CBCC và người lao động giữ các vị trí quan trọng của đơn vị”, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Lê Ngọc Minh chỉ đạo.
Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Cục Hàng không VN đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Cục Hàng không VN đề ra. Cụ thể, công đoàn các cấp đều được tham gia các hội đồng tiền lương, thi đua, khen thưởng; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sửa đổi các văn bản liên quan đến chế độ chính sách người lao động phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.
 
Ban chấp hành Công đoàn Cục Hàng không VN nhiệm kỳ mới ra mắt
 
Tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nhất là thực hiện chế độ tiền lương, nâng lương, thu nhập tăng thêm; 100% cán bộ, CCVC, NLĐ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Công đoàn các cấp đã triển khai thực hiện chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Trong 5 năm qua Công đoàn Cục Hàng không VN đã thăm hỏi 63 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 186 triệu đồng. Đề nghị Quỹ từ thiện Công đoàn GTVT VN hỗ trợ cho 41 gia đình với số tiền 115 triệu đồng. Phối hợp với Công đoàn GTVT VN hỗ trợ 136 triệu đồng cho các đơn vị trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 mua trang thiết bị, vật tư y tế.
CỤC HKVN (Nguồn Báo GT)

Tin Khác :