ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày đăng: 09:56:13 - 31/ 05 /2023

Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Công đoàn Công ty Cổ phần Traphaco đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Đồng chí Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam,
Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Hoài Phương Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam; đồng chí Âu Thị Định, Ủy viên BTV Công đoàn GTVT Việt Nam, Chánh Văn phòng Công đoàn GTVT Việt Nam và đại diện các Ban Công đoàn GTVT Việt Nam, đồng chí Trần Túc Mã, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco, đồng chí Trần Thị Anh Phương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Traphaco, các đồng chí Lãnh đạo và 161 Đại biểu đại diện cho 812 đoàn viên, CNV người lao động trong Công ty Cổ phần Traphaco.
Tại Đại hội đồng chí Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn ngành đề nghị Công đoàn Công ty Cổ phần Traphaco tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đảng ủy các cấp, Đảng ủy Công ty, trên cơ sở định hướng của Công đoàn GTVT Việt Nam. Chăm lo tốt cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, đồng thời trên cơ sở nguồn lực của Công ty mạnh dạn đề xuất các hoạt động vì người lao động. Cùng đó đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với đặc thù hoạt động của Công ty, nội dung, hình thức thi đua thiết thực, hiệu quả.
 

 
Đ/c Trần Thị Anh Phương Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Traphaco báo cáo Đại hội.

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần TRAPHACO lần thứ VIII diễn ra trong bối cảnh cả nước đang có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.
Đại hội công đoàn Công ty CP Traphaco có nhiệm vụ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành công đoàn khóa VII; xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong tâm nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội khóa VIII có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng cho hoạt động của công đoàn trong giai đoạn mới, bám sát chủ đề Đại hội lần thứ XI của Công đoàn GTVT VN:Phát huy sức mạnh tổng hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”, theo sát phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".
Trong nhiệm kỳ vừa qua BCH Công đoàn luôn kết hợp chặt chẽ với Chính quyền thực hiện tốt qui chế dân chủ trong doanh nghiệp: Quy chế tuyển dụng, quy chế lương, quy chế khen thưởng, kỷ luật, quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, quy chế đào tạo, quy chế an toàn vệ sinh lao động nơi làm việc,…. BCH Công đoàn (đại diện là chủ tịch công đoàn) hàng tuần, tháng đều tham gia vào các cuộc họp giao ban của Công ty và đóng góp nhiều ý kiến trong triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các kế hoạch hoạt động của Công ty và các quyền lợi khác liên quan đến người lao động,  hằng năm, Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động, tổ chức tốt Hội nghị người lao động, rà soát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và ký kết Thỏa ước theo quy định của pháp luật Lao động, Công đoàn công ty tham gia tích cực trong công tác quản lý, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động: Công đoàn tham gia các Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động, Hội đồng tiền lương, …
Ngoài việc giải quyết tốt việc làm cho CBCNV lao động, đóng góp đắc lực vào ngân sách Nhà nước, Công ty còn thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, tình nghĩa, nhân đạo:
Thực hiện công tác hậu phương quân đội: Hỗ trợ nuôi dưỡng bà mẹ liệt sĩ phường Quán Thánh. Tặng quà nhân ngày 27/7 cho thương binh, gia đình liệt sĩ hàng năm, tổ chức cho con liệt sĩ đi thăm quan học tập trong – ngoài nước, đi thăm chiến trường xưa với kinh phí hàng chục triệu đồng.
Thực hiện hoạt động phong trào xã hội: ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ vì trẻ thơ, quỹ bảo vệ trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa, trực tiếp thực hiện quyên góp và tham gia ủng hộ đồng bào bão lụt bằng tiền và hiện vật như quần áo, sách truyện, gạo, mỳ tôm, dụng cụ gia đình; tham gia các hoạt động ủng hộ mái ấm công đoàn, … với kinh phí hàng trăm triệu đồng, có năm lên đến hàng tỉ đồng.
Công ty còn rất tích cực tham gia tài trợ các chương trình mang tính chất hoạt động xã hội như: “Nối vòng tay lớn”, chương trình “Một trái tim một thế giới”, chương trình “Chắp cánh ước mơ”,... và hàng năm công ty cũng dành hàng tỉ đồng bằng sản phảm của công ty cho các chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho người cao tuổi, phụ nữ trên các địa bàn trong cả nước.
 

 
Đ/c Trần Túc Mã, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Tại Đại hội đồng chí Trần Túc Mã, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Công đoàn GTVT Việt Nam trong những năm qua đến Công đoàn cũng như người lao động của Công ty, đồng thời phát biểu ghi nhận những đóng góp của BCH Công đoàn khóa VII và đề nghị BCH Công đoàn khóa VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028 phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được của BCH khóa VII nhiệm kỳ 2018 – 2023 đồng thời khắc phục những tồn tại mà nghị quyết Đại hội khóa VII đã đề ra cụ thể ông đề nghị BCH Công đoàn khóa VIII và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu trong sản xuất và kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh tế cho đất nước, cho Công ty cũng như thu nhập ổn định cho người lao động. 
 
Chủ tịch Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH TLĐ Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam
và đồng chí Trần Túc Mã, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Traphaco tặng hoa
BCH Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 
Tại Đại hội đã Bầu ra BCH khóa VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 đồng chí và 03 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên.

 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028
 1. Đồng chí Nguyễn Thị Nga
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa
 3. Đồng chí Trần Thị Anh Phương
 4. Đồng chí Phạm Thị Minh Phương
 5. Đồng chí Đỗ Thị Hạnh Lê
 6. Đồng chí Đỗ Ngọc Hưng
 7. Đồng chí Bạch Thị Thu Hằng
 8. Đồng chí Nguyễn Trọng Thanh
 9. Đồng chí Trần Văn Lợi
 10. Đồng chí Đỗ Thị Thu Hà
 11. Đồng chí Phương Đăng Tâm
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM
 1. Đỗ Ngọc Hưng
 2. Đỗ Thị Hạnh Lê
 3. Nguyễn Thị Nga
Một số hình ảnh Đại hội
 


Toàn cảnh Đại hội làm lễ chào cờ

 


Chủ tịch Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam,
Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội bầu BCH Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ban TGNC
 
 
 
 

.