Hội nghị Giao ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tháng 3 năm 2019

Ngày 04/3/2019, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban Cơ quan tháng 3 năm 2019, tới dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn ngành, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Công đoàn GTVT Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn GTVT.

Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn ngành, Thủ trưởng Cơ quan chủ trì hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban trong tháng 02/2019 và thống nhất với nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019 của các Ban, Nhà trường và Công ty đã xây dựng, cụ thể trong tháng 2 đã chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức tốt hội nghị Người lao động ở các doanh nghiệp năm 2019 theo Chỉ thị liên tịch số 06/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN giữa Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam. Đến nay, số đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức đạt 99,5%; số doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ đạt 32% (tương đương cùng kỳ năm 2018). Triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tại các đơn vị, doanh nghiệp ngành GTVT. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị trong ngành chăm lo đời sống CNVCLĐ theo kế hoạch, tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà CNLĐ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Phối hợp với Qũy XHTT Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ 120 CNVCLĐ ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà 20 người lao động khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp. Tổng số tiền hỗ trợ là 478 triệu đồng.
 


Đ/c  Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan chủ trì hội nghị 
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch báo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2019

 
     Sau khi nghe các đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng các ban Công đoàn ngành, Hiệu trưởng Trường TCNV báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2019, tiếp thu ý kiến đóng góp vào nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019 của các Ban, Nhà trường và Công ty cổ phần Suntravel, đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành, Thủ trưởng Cơ quan kết luận cần tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 Phân công đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch CĐN Chỉ đạo Ban Tài chính phối hợp với Văn phòng UBKT tiếp tục kiểm tra quyết toán tài chính các đơn vị trực thuộc đảm bảo tiến độ, đúng quy định; chỉ đạo Ban Tài chính, VP UBKT phối hợp với Văn phòng, Ban Kiểm kê và thanh lý tài sản của cơ quan thực hiện thanh lý tài sản của cơ quan theo đúng quy định; chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất của Trường TCNV Công đoàn GTVT đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
 Phân công đồng chí Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch CĐN Chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức phát động các phong trào thi đua năm 2019 đảm bảo thiết thực, ý nghĩa.
Chỉ đạo Ban Tuyên giáo tập trung hoàn thiện phần mềm chỉ đạo công việc qua mạng internet đối với các đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng bài viết, chất lượng công tác tuyên truyền trên trang Websise Công đoàn GTVT Việt Nam; tiếp tục triển khai rà soát, tổng hợp kết quả đăng ký thi đua năm 2019 đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định, báo cáo Thường trực BTV; Báo cáo kết quả đăng ký thi đua của các đơn vị trực thuộc gửi về CĐN; xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng công nhân năm 2019;

 


Văn phòng Công đoàn GTVT Việt Nam  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban trong tháng 02/2019
và  nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019

 
Chỉ đạo Ban Tuyên giáo tập trung làm tốt công tác thi đua khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, quy định, việc tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng cần chủ động đề xuất khen thưởng kịp thời, quan tâm đối đến đội ngũ cán bộ quản lý tại các đơn vị có đóng góp nhiều cho tổ chức công đoàn và phong trào công nhân toàn ngành.
Phối hợp với các công đoàn ngành trực thuộc Tổng Liên đoàn trong Bộ GTVT xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT năm 2018 đảm bảo tiến độ, đúng quy định; tập trung thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban Truyền thông của Qũy XHTT Công đoàn GTVT Việt Nam theo phân công.
 Phân công đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch CĐN chỉ đạo Ban CSPL tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình đời sống việc làm, việc trả lương, đóng BHXH của chủ doanh nghiệp đối với người lao động toàn ngành nói chung và quan tâm những đơn vị khó khăn về việc làm từ nhiều năm trước, đơn vị nợ lương kéo dài, kịp thời báo cáo Thường trực BTV; tiếp tục đôn đốc công đoàn cơ quan Bộ GTVT tổ chức chức hội nghị CBCC, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy đinh; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

 


Đ/c  Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam,
Đ/c  Phạm Hoài Phương, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam,
Chủ tịch Công đoàn Cơ quan chúc mừng sinh nhật cán bộ Cơ quan sinh nhật trong tháng 3

 
Chỉ đạo Ban Tổ chức căn cứ các Nghị quyết Trung ương chủ động tiếp tục tham mưu mô hình tổ chức công đoàn ngành, sắp xếp vị trí việc làm, mô hình tổ chức các ban CĐN phù hợp với tình hình khi số lượng đoàn viên, lao động thay đổi; tham mưu giúp Thường trực BTV chỉ đạo công tác sắp xếp nhân sự tại các ban hướng đến xây dựng tổ chức công đoàn theo hướng tinh gọn và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trong tình hình mới; chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho việc tổ chức hội thảo về mô hình tổ chức CĐN trong tình hình mới.
Ban Tài chính phối hợp với VP UBKT tập trung làm tốt công tác kiểm tra tài chính công đoàn các đơn vị theo kế hoạch; tập trung công tác giao dự toán năm 2019, quyết toán kinh phí năm 2018; phối hợp với Văn phòng hoàn thành   công tác kiểm kê tài sản cơ quan, triển khai Trường TCNV Công đoàn GTVT đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.
Văn phòng tiếp tục đôn đốc tiến độ công tác các Ban theo kế hoạch; tiếp tục tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo các hoạt động chung của ngành và cơ quan.
  Kết luận của đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành, Thủ trưởng Cơ quan tại hội nghị giao ban công tác tháng 3/2019, các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn ngành và các Ban, Trường, Công ty Suntravel nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Q. Thế - VP