Công đoàn GTVT VN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7

Ngày đăng: 04:58:03 - 19/ 01 /2021

Chiều ngày 18/1/2021, tại Hà Nội Công đoàn GTVT VN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7.
Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành GTVT Việt Nam cho biết, năm 2020, mặc dù Ngành GTVT còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên các cấp công đoàn đã tích cực chủ động phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động CNVCLĐ toàn Ngành khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Các cấp công đoàn đã tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở giúp ổn định tư tưởng người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thu nhập bình quân của người lao động trong Ngành đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng.
 


Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam, Đỗ Nga Việt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo tốt đời sống người lao động nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý năm 2020; tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra tình hình đời sống, việc làm, đi thăm, tặng quà CNVCLĐ, cựu TNXP, gia đình đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, thăm các dự án, công trình, các đoàn tàu, các trạm đảm bảo ATGT, CNLĐ ở lại thi công trong dịp tết và trực tết.
 
Công đoàn GTVT Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhân dịp Tháng công nhân và tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020; các hoạt động tri ân nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ tại các tỉnh miền Trung, ủng hộ người nghèo... Công tác xã hội - từ thiện được đông đảo cán bộ, CNVCLĐ trong ngành tích cực tham gia, Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam luôn kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên CNLĐ, cựu TNXP, các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Ngành và các hoạt động xã hội, từ thiện khác trong cộng đồng với kinh phí trên 7,8 tỷ đồng.
 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cấp công đoàn trong ngành đã tích cực phối hợp với chuyên môn đồng cấp nghiêm túc triển khai thực hiện, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời ổn định tình hình hoạt động của đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Ngành, của tổ chức công đoàn tới người lao động; tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2019, ATGT, Văn hóa GT, văn hóa công sở; tổ chức triển khai bộ câu hỏi thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng chống dịch Covid-19 trực tuyến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ,..toàn Ngành có 96 sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học, mang lại giá trị làm lợi 236 tỷ đồng. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương, tôn vinh 104 điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ ngành GTVT 5 năm (giai đoạn 2016-2020); phối hợp với Bộ GTVT tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Ngành GTVT giai đoạn 2016-2020. Năm 2020 đã phát triển được 1.068 đoàn viên mới. Công đoàn GTVT Việt Nam đã hoàn thành 100% kế hoạch nộp kinh phí và đoàn phí lên Tổng Liên đoàn; tổ chức tổng kết công tài chính công đoàn năm 2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính năm 2020. Tập trung hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt các quy định về công tác tài chính công đoàn, quản lý tài chính, tài sản công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ và tài chính công đoàn.Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức thực hiện 47 cuộc kiểm tra công tác tài chính công đoàn tại các đơn vị. Các cấp Công đoàn trong ngành đã tổng kết hoạt động của UBKT năm 2019, triển khai chương trình hoạt động của UBKT công đoàn năm 2020; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ và tài chính công đoàn năm 2020. UBKT Công đoàn các cấp trong ngành đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn 538 cuộc, trong đó kiểm tra đồng cấp 168 cuộc, kiểm tra cấp dưới 370 cuộc; tổ chức giám sát 112 cuộc. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 


Toàn cảnh Hội nghị
 
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 cần tập trung những nội dung sau:
1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động. Tập trung quan tâm, chăm lo thiết thực đến đời sống CNVCLĐ, nhất là các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các đơn vị thiếu việc làm; tham gia giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN... cho người lao động.
2. Đôn đốc các cấp công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tuyên truyền phổ biến pháp luật, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng trong công nhân lao động; chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không để người lao động bị các đối tượng lôi kéo, kích động làm trái quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn để sản xuất, hoạt động và công tác an ninh, trật tự tại đơn vị.
Xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết. Tổ chức Tháng Công nhân gắn với hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2021 thiết thực, hiệu quả.
3. Tiếp tục đổi mới đa dạng hóa các giải pháp tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng,tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền sâu rộng các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn tới đoàn viên, người lao động, tiếp tục tuyên truyền Bộ luật lao động năm 2019. Triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của ngành GTVT, của tổ chức công đoàn;tiếp tục vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, thực hiện văn hóa công sở, VHGT.
4. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tại đơn vị gắn với chương trình thi đua yêu nước năm 2021 của ngành mà trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các cá nhân, tập thể có thành tích trong thi đua lao động sản xuất; tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT năm 2021; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966-18/11/2021).
5. Chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT,Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện mục tiêu kép trong giai đoạn hiện nay về phòng chống dịch Covid-19.
6. Tập trung công tác phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở; triển khai thực hiện Đề án mô hình tổ chức Công đoàn Ngành, theo Quyết định 1299/QĐ-TLĐ ngày 9/9/2020 của Tổng Liên đoàn.
 triển khai thực hiện văn bản số 818/TLĐ ngày 10/8/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc củng cố tổ chức, hoạt động công đoàn theo ngành nghề. Đánh giá chất lượng, xếp loại công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở theo quy định. Quan tâm công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước.
7. Nâng cao hiệu quả công tác thu chi tài chính công đoàn, đảm bảo chi phí hoạt động của tổ chức công đoàn; thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo đúng quy định của pháp luật.
 8. Quan tâm tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ, tiếp tục duy trì, phát huy phong trào thi đua phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp triển khai các hoạt động theo Kế hoạch.
 9. Tăng cường hiệu quả công tác tổ chức kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn tại các công đoàn trực thuộc và kiểm tra đồng cấp. Đẩy mạnh hoạt động, nâng cao năng lực của tổ tư vấn pháp luật; kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động.
 10. Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện; vận động CBCNVCLĐ tiếp tục ủng hộ Qũy Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam; chỉ đạo triển khai hiệu quả, kịp thời công tác hỗ trợ của Quỹ với NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong ngành.
 
 Tin, ảnh: Thanh Thọ - Ban Tuyên giáo và Nữ công