Chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Ngày đăng: 08:05:02 - 03/ 06 /2021

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
Thực hiện Công văn số 283/CĐN ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam về vận động cán bộ, CNVCLĐ ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Ban Tuyên giáo và Nữ công Công đoàn GTVT Việt Nam xin trân trọng đăng toàn văn Công văn số 283/CĐN ngày 01/6/2021 này.